VKE

Innhold

Seminar om kontrakter og prosjektgjennomføring i Oslo

VKE inviterer til en praktisk gjennomgang av de kritiske fasene i entreprisekontrakter.

Målet med seminaret er å øke kompetansen og redusere konfliktnivået mellom partene i prosjekter. Det vil bidra til bedre effektivitet og lavere kostnader for alle parter.

Målgruppe:
Ledere, prosjektledere og nøkkelpersoner hos hoved- og underentreprenører.

Innhold:

  • Tilbudsfase med vekt på entrepriseform, kontraktsdokumenter, avvik, kalkyleforutsetninger
  • Utførelsesfasen med vekt på kontraktspartenes ytelser og endringer (varsling og konsekvens)
  • Overtagelsesfasen – sluttoppgjør og mangler

Seminaret er tverrfaglig og en oppfølging av arbeidet med konflikter i prosjekter fra høsten 2018, som er et samarbeid mellom VKE, Nelfo og 7 av bransjeforeningene i BNL.

Innledere er erfarne advokater i EBA, Nelfo og Rørentreprenørene.

 

Arrangør er EBA, MLF, NAML, Nelfo, NML, Rørentreprenørene, TEF, VBL og VKE.

Seminaret er gratis.