Dette bør du vite om fremtidens kuldemedier

  • 20. jan 2022Kl. 12:00–13:00

Miljødirektoratet presenterer gjeldende regelverk og pågående prosesser for f-gasser. Hva blir forbudt, hva skal fases ned og hvilke revisjoner pågår?

EU-kommisjonen jobber for tiden med revidering av f-gassforordningen og mange i kulde- og varmepumpebransjen er spent på hva som kan komme av innstramninger. Samtidig jobber Miljødirektoratet med «PFAS restriksjonsforslag» som kan berøre bruk av HFO'er i fremtiden.

Miljødirektoratet presenterer gjeldende regelverk og pågående prosesser for f-gasser. Hva blir forbudt, hva skal fases ned og hvilke revisjoner pågår?

Dette arrangementet gjennomføres i samarbeid med Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), Miljødirektoratet og VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi.

Program og innledere:

  • Rolf Iver Mytting Hagemoen, Norsk Varmepumpeforening
  • Espen Rønning, VKE - Foreningen for ventilasjon, kulde og energi
  • Alice Gaustad/Sandrine Bernard, Miljødirektoratet
  • Audun Heggelund, Miljødirektoratet

Arrangementet gjennomføres på Zoom.