VKE

Innhold

Optimal prosjektering av varmepumpeanlegg

  • 26. mai 2020Kl. 09:00

Lær deg å prosjektere effektive varmepumpeanlegg i nye og eksisterende bygninger.

VKE-medlemmer får rabatt på alle NOVAPs kurs. Spørsmål knyttet til de enkelte kurs må rettes til NOVAP.