VKE

Innhold

Nye krav til kjøle-og fryseskap

Kulde, Klima og miljø, Lover og forskrifter

Publisert

Fra 1. juli 2016 gjelder det nye krav til økodesign og energimerking for kjøle- og fryseskap til yrkesbruk. Blåsekjølere og frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere er også omfattet av de nye kravene til økodesign.

Produkter som omfattes

Fra  1.juli gjelder det krav til økodesign og energimerking for kjøle- og fryseskap til yrkesbruk.  Blåsekjølere og frysere, kondensseringsaggregater og prosesskjølere er også omfattet av de nye kravene til økodesign.

Hva skjer etter 1. juli

Er du produsent, leverandør eller importør av disse produktene  kan du ikke bringe dem i omsetning etter 1. juli med mindre de oppfyller de nye kravene. Forhandlere kan imidlertid selge ut sin lagerbeholdning av produkter utformet etter gamle krav også etter 1. juli.

Detaljert info hos NVE

Det er NVE som er ansvarlig for økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter og de har god informasjon om hva som gjelder på sine hjemmesider.  Der finnes  også presentasjonene som ble lagt frem på NVES informasjonsmøte i forrige uke.

www.nve.no/energibruk-og-effektivisering/okodesign-og-energimerking-av-produkter/kjole-og-fryseskap-til-yrkesbruk-med-mer-spesifikke-krav/