VKE

Innhold

  • VKE
  • Artikler
  • Skjerpa krav til fluorholdige klimagasser

Skjerpa krav til fluorholdige klimagasser

VKE er positive til at kjøp og salg av HFK kun skal kunne skje til F-gass sertifiserte foretak og at det foreslås en forenklet resertifisering.

Les hele VKEs høringsuttalelse til Miljødirektoratets forslag til skjerpa regler for fluorholdige klimagasser.  Les hele høringssvaret her.