VKE

Innhold

Et klimavennlig Chillventa

Internasjonal, Kulde

Publisert

På AREA-stand: Stig Rath med Marthin Håkonsen, John-Kaare Røsok, og Jan H. Eriksen fra IAC Vestcold

Klimavennlige kuldemedier preget produktene som ble vist under Chillventa-messen i Nürnberg. En messe som var godt besøkt av norske kuldeentreprenører, deriblant VKE-medlemmet IAC Vestcold.

Både komplette enheter, kompressorer, varmevekslere og verktøy kan nå leveres for alle typer kuldemedier. Noen leverandører har spesialisert seg på CO2, andre på propan, men generelt er de fleste på HFK, HFO og HK med lav-GWP. Eneste kuldemedium som nesten er fraværende er ammoniakk, men så er også industriell kulde beskjedent representert på Chillventa. I en bisetning kan det nevnes at en spørreundersøkelse i Sverige viste at majoriteten har størst tro på propan, dernest CO2 på en tett andreplass, mens et lite mindretall ser for seg HFK og HFO som en del av fremtiden.

Chillventa 2018 var godt besøkt av norske kuldeentreprenører, som både rapporterte godt faglig utbytte av messen på dagtid og sosial glede av kveldenes forbrødringer i ølhallen Barfüss. Gledelig er det at kuldefirmaene nå sender yngre medarbeidere, som både representerer et friskt blikk og en ettervekst bransjen kan være stolt av.