VKE

Innhold

Store lekkasjer av miljøfarlig HFK-gass fra næringsbygg

Kulde

Publisert

Stig Rath på en scene dekorert med eksempler på farlig avfall. Foto: Astri Kløvstad

Den uavhengige rapporten "Utredning av fluorholdige gasser i næringsbygg" var tema for VKE sitt foredrag på årets Farlig Avfall-konferanse.

Farlig avfallskonferansen ble i år avholdt på Gardermoen. Med nesten 400 deltakere og et bredt fagprogram styrket konferansen i år sin posisjon som den viktigste møteplassen for alle som håndterer det mest krevende avfallet. Konferansen henvender seg til næringsvirksomheter som genererer farlig avfall, mottak- og mellomlagringsanlegg, behandlings- og forbrenningsanlegg, transportører av farlig avfall, gjenvinningsanlegg, rådgivere, myndigheter, eksportører, importører,utstyrsleverandører, nyetablerte og erfarne bransjefolk.

I sitt foredrag tok Stig Rath opp at det er et stort behov for å øke kunnskapsnivået og rutiner knyttet til installasjon, drift, vedlikehold og skroting av kuldeanlegg og varmepumper. De juridisk ansvarlige for kuldeanleggene i næringsbygg, eierne, har ikke tilstrekkelig med kunnskap om lover og regler. Det er eierne som er ansvarlige for at forebyggende vedlikehold utføres, og for at utdaterte anlegg skrotes på lovlig vis, men myndighetene har også et ansvar for å kontrollere at lovverket blir etterlevd.