VKE

Innhold

Fortsetter satsingen på yrkesfag

Fagutdanning og sertifisering

Publisert

Kunnskap- og integreringsminister Jan Tore Sanner åpnet konferansen.

Regjeringen vil fortsette satsingen på yrkesfagutdanning også i 2019, lover kunnskap- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Norge vil mangle 70 000 fagarbeidere i 2035, om partene i arbeidslivet ikke tar grep, poengterte ministeren da han åpnet konferansen Arena for kvalitet i fagopplæringen. Den ble arrangert av Utdanningsdirektoratet, og i år deltok nesten 600 deltagere på Hamar.

– Hit strømmet yrkesfaglærere, instruktører, opplæringskontor, lærebedrifter, nemnder, faglige råd, fagopplæring i fylkene, forskere, sentrale myndigheter og politikere fra det ganske land for å høre siste nytt og utveksle erfaringer, forteller Stig Rath, Fagdirektør Kulde i VKE. Han poengterer at en av VKEs hovedoppgaver er å arbeide for at kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsbransjene kan rekruttere kompetente fagfolk.

– Å delta på møteplasser er nødvendig for å holde seg oppdatert om nye muligheter for fagene våre og apparatet rundt fagutdanningen, poengterer Rath.

Må sikre profesjonell ramme rundt lærlinger
Yrkesfaglærer- og instruktørkompetanse var temaet for årets konferanse, og midt i kjernen av en av utfordringene for kulde- og varmepumpebransjen. 

– Å få et jevnere og høyere nivå på faglige ledere og instruktører for lærlingene er en av de største utfordringene i kuldeutdanningen, sier Rath. Med dagens synkende ungdomskull er hver lærling verdifull for bransjen.
– Vi bør se til at alle lærlinger har en profesjonell ramme rundt seg i læretiden.

Prøvenemder har sentral rolle
Under konferansen ble det vist kurs og andre hjelpemidler til å løfte instruktør-kompetansen. Utdanningsdirektoratet vil også relansere etterutdanningsmateriellet som retter seg mot instruktører, faglige ledere og prøvenemndsmedlemmer.

– Prøvenemnder spiller også en viktig rolle i opplæringen av lærlinger, fastslår Rath. I kuldefaget er det uttrykt behov for en felles vurderingspraksis blant prøvenemndene. VKE har arrangert flere faglige samlinger for å oppnå mer samstemt vurdering for kandidater til fag- og svenneprøver i hele landet.

– Hvis økonomien tillater det, kan det bli en slik samling mot slutten av 2019.