VKE

Innhold

Informasjonsmøter om nye innleieregler

Nyhet, Medlemsfordel, Kurs

Publisert

BNLs advokater inviterer til informasjonsmøter om de nylig vedtatte lovendringene om innleie og ansettelser ulike steder i landet. Det første møtet skal være 28. august i Kristiansand. Meld deg på nå.

Informasjonsmøtene vil ha en varighet på 1,5 time og avholdes ulike steder i landet i august og september. Nærmere informasjon kommer.

Tema

  • Innleie – introduksjon
  • Gjennomgang av de nye reglene:
    - Presisering av hva som er fast ansettelse
    - Regulering av arbeidstid – krav til innhold i den skriftlige arbeidsavtalen
    - Heving av tariffavtalenivå – krav om at kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale kan inngå avtale om innleie

Informasjonsmøtene holdes av BNLs advokater og er gratis, men krever påmelding. Møtene er forbeholdt medlemmer i BNLs 15 bransjeforeninger bl.a VKEs medlemmer.

Første informasjonsmøte i Kristansand
Første møtet vil være i Kristiansand 28. august kl 12.00

Møtet er åpent for alle BNL-bedrifter og starter med lunsj kl. 11.30. Det faglige programmet starter kl. 12.00. Det er gratis, men krever påmelding.

MELD PÅ INFORMASJONSMØTE I KRISTIANDSAND HER

Sted: EBA Entreprenørforeningen Bygg- og anlegg, Kjøita 6, Kristiansand

Halvdagskurs
I tillegg arrangerer vi et halvdagskurs 25. oktober 2018 som går mer i dybden på innleieregelverket i sin helhet. Dette kurset vil også ta for seg reglene om midlertidige ansettelser.

Les mer om de nye reglene her.