VKE

Innhold

Lær deg kravene til trykkpåkjent utstyr

Kulde, HMS, Lover og forskrifter

Publisert

Illustrasjonsfoto

DSB har avdekket at kunnskapen om forskrift om trykkpåkjent utstyr i kulde- og varmepumpebransjen er lav.

Siden høsten 2017 har DSB ført tilsyn med produsenter av større kuldeanlegg med ammoniakk og CO2 som kuldemedium. DSB fant en rekke alvorlige avvik hos flere av dem, og besluttet å utvide tilsyn mot produsenter av mindre kulde- og varmepumpeanlegg.

Målet med forskriften er å sikre at trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger – i praksis alle kulde- og varmepumpeanlegg– oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav. DSB fant ut at det er lite kompetanse rundt kravene i forskriften, og utdyper hva forskriften betyr for kulde- og varmepumpebransjen.

DSB har lagt ut omfattende informasjon om forskriften, krav til sammenstillinger, samsvarsvurdering, samsvarserklæring og CE-merking.
– Nå må produsenter (entreprenører) av kulde- og varmepumpeanlegg øke kompetansen og lage prosedyrer som sikrer at kravene i forskrift om trykkpåkjent utstyr oppfylles, og at teknisk kontrollorgan benyttes der det er krav til det, sier Stig Rath, Fagdirektør Kulde i VKE.

Les mer om forskriften hos DSB.

Flere nyheter