VKE

Innhold

Ny sikkerhetsforskrift varme arbeider fra 2020

Ventilasjon, Kulde, Energi, HMS

Publisert

FG Skadeteknikk har revidert sikkerhetsforskriften for utførelse av varme arbeider.

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr. Finans Norge Forsikringsdrift anbefaler at denne benyttes med virkning fra 1. januar 2020.

Formålet med godkjenningsordningen er å redusere brannrisikoen ved varme arbeider. Det viktigste for å nå dette målet, er ikke å lære å slokke brann. Det viktigste er å hindre at brann oppstår. Erfaringene viser at brann som følge av varme arbeider som oftest skyldes manglende forståelse for brannrisikoen ved varme arbeider, menneskelig svikt, mangel på kunnskap og mangel på forebyggende rutiner og tiltak. Det viktigste med ordningen er derfor å skape de riktige holdningene til brannrisikoen og å etablere en risikobevisst adferd ved utførelse av varme arbeider slik at brann overhodet ikke oppstår.

Norsk brannvernforening administrerer godkjenningsordningen og gjennomfører instruktørkursene, utvikler kursmateriell, utsteder sertifikat.

Hva betyr dette for deg
Arbeidsinstruks ved utførelse av varme arbeider skal alltid fylles ut i fellesskap før arbeidet utføres av oppdragsgiver og utførende. Den som utfører varme arbeider plikter å forvisse seg om at arbeidet utføres sikkert og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Navngitt brannvakt skal kontinuerlig overvåke brannrisiko under arbeidet, i pauser og nødvendig tid etter at arbeidet er avsluttet, minimum en time. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen vurderes som lav. Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider.

Sikkerhetsforskrift varme arbeider fra 2020 kan lastes ned her.

Arbeidsinstruksen kan lastes ned her.

Flere nyheter