VKE

Innhold

Standardiseringsarbeid er viktig for VKE

Kulde, HMS, Lover og forskrifter

Publisert

Europeiske SME-eksperter fra mange fagområder møttes i Brussel for å utveksle erfaringer om hvordan små og mellomstore bedrifter kan bli ivaretatt i standarder.

Standarder påvirker hverdagen i mange bedrifter, og derfor er vi i VKE opptatt av å ivareta interessene til våre medlemmer i europeisk standardiseringsarbeid.

I forrige nyhetsbrev opplyste vi at Stig Rath har fått støtte fra Small Business Standards (SBS) for å delta i europeisk standardiseringsarbeid for kulde- og varmepumpebransjen.

Denne gangen skal vi gi fem gode grunner til hvorfor denne deltakelsen er viktig for dere som er medlemmer hos oss.

  1. VKE etablerer gode kontakter, og vi deltar i et forum med en regelmessig dialog mellom standardiseringsorganer og bedriftsorganisasjoner som representerer små og mellomstore bedrifter.
  2. Forumet koordinerer informasjon om standarder og standardiseringsaktiviteter.
  3. Sammen sørger vi for at behov og ønsker for små og mellomstore bedrifter blir tatt i betraktning når standarder revideres.
  4. Forumet gir ut praktiske veiledninger til bedrifter om hvordan standarder brukes og blir implementert.
  5. VKE får kunnskap om standarder som er relevante for små og mellomstore bedrifter, og kan gi råd når dere som jobber i våre medlemsbedrifter har spørsmål om standarder.