Artikler

Vis filtrering

70 resultater

Type artikkel
Velg område
70 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. TEK må fremme bærekraftige byggverk

    – Det er riktig å sette klimagasskrav til byggverk. Men dette må gjøres helhetlig slik at miljøkrav i TEK tar hensyn til hele bygningens livsløp og ikke bare byggestadiet. Det tar kanskje et år å bygge noe som skal driftes i 100 år, da må man gjøre det riktig fra starten, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

  2. Energieffektivisering først!

    EU-kommisjonen slapp i sommer forslag til revidert energieffektiviseringsdirektiv (EED) og fornybardirektiv (RED). Direktivene er høyt prioritert av EU som en del av klimapakken 'Fit for 55', EUs plan for å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. Olje- og energidepartementet gjennomførte en nasjonal høring som VKE har svart på.

  3. PFAS – et nytt miljøproblem?

    15. juli offentliggjorde miljømyndighetene i Tyskland, Nederland, Sverige, Danmark og Norge en formell intensjon om å levere et restriksjonsforslag for PFAS til EUs kjemikaliebyrå ECHA. Miljødirektoratet har i denne prosessen vært ansvarlig for å se på om fluorholdige kuldemedier skal innlemmes i restriksjonsforslaget.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: