Artikler

Vis filtrering

79 resultater

Type artikkel
Velg område
79 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. TEK må fremme bærekraftige byggverk

  – Det er riktig å sette klimagasskrav til byggverk. Men dette må gjøres helhetlig slik at miljøkrav i TEK tar hensyn til hele bygningens livsløp og ikke bare byggestadiet. Det tar kanskje et år å bygge noe som skal driftes i 100 år, da må man gjøre det riktig fra starten, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

 2. Energieffektivisering først!

  EU-kommisjonen slapp i sommer forslag til revidert energieffektiviseringsdirektiv (EED) og fornybardirektiv (RED). Direktivene er høyt prioritert av EU som en del av klimapakken 'Fit for 55', EUs plan for å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. Olje- og energidepartementet gjennomførte en nasjonal høring som VKE har svart på.

 3. PFAS – et nytt miljøproblem?

  15. juli offentliggjorde miljømyndighetene i Tyskland, Nederland, Sverige, Danmark og Norge en formell intensjon om å levere et restriksjonsforslag for PFAS til EUs kjemikaliebyrå ECHA. Miljødirektoratet har i denne prosessen vært ansvarlig for å se på om fluorholdige kuldemedier skal innlemmes i restriksjonsforslaget.

 4. Forslag om klimabaserte energikrav i TEK

  Regjeringen vil redusere klimaavtrykket fra bygg og har nå sendt ut forslag om klimabaserte energikrav i TEK på høring. – Helhetlig klimagassregnskap er viktig for å gjøre de riktige valgene, men krav til assosiert klimagassutslipp fra materialer og produkter bør ikke blandes med energikravene som omfatter driftsstadiet, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: