VKE

Innhold

VKE Integrator

VKE Integrator er et bransjetilpasset system for internkontroll, HMS og kvalitetssikring. Systemet er utviklet i samarbeid mellom VKE og Håndverksdata.

Systemet dekker rutiner og sjekklister blant annet innen følgende områder:

  • Internkontrollforskriften
  • Sikker jobb analyse (SJA)
  • Arbeid i høyden
  • Varme arbeider
  • F-gass-forordningen

Systemet vil bli kontinuerlig forbedret og beriket basert på tilbakemelding fra brukere og utvikling i lovverk og standarder.

Systemet er nettbasert og betjenes gjennom nettleseren. De som skal bruke systemet ute i felt har tilgang gjennom Håndverksdatas app Integrator (tilgjengelig både for Android og iOS).