VKE

Innhold

Godt inneklima kommer ikke av seg selv!

Les VKEs kronikk i VVS Aktuelt temautgave om inneklima (1/2018)

Hovedfunksjonen til byggverk er å beskytte oss mot ytre klima og skape et trivelig og sunt inneklima.  Mesteparten av energibruken i bygninger går med på å opprettholde et ønsket inneklima.

Les hele kronikken her: