VKE

Innhold

Høringssvar om effekttariffer

VKEs høringsuttalelse til Norges vassdrags- og energidirektorats forslag til effekttariffer.

Forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet - tariffer

VKE er opptatt av at strømnettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte som kan ivareta pålitelig og energieffektiv drift av bygningstekniske klimainstallasjoner og kuldeanlegg. Strømutfall kan medføre alvorlige konsekvenser for inneklima og de verdier som opprettholdes av kuldeanlegg.

Bedriftskunder er godt vant med effekttariffering der høyeste effektuttak per kalendermåned er en vanlig benyttet effekttariff.

For husholdinger mener VKE at teknologi, automatisering og 'demand-side management' er bedre virkemidler for å få til effektutjevning i høylastperioder enn effekttariffering. I praksis er det to hovedtiltak som vil kunne redusere effekttopper betydelig hos husholdninger. Det ene er innføring av styringssystemer på ladestasjoner for elbil og det andre er bruk av grunn-/sjøvannsvarmepumper og andre alternative varmeløsninger.