VKE

Innhold

Kompendium for sertifisering i F-gassforordningen

Kompendium for sertifisering i F-gassforordningen av Svein Gaasholt.

Boken er laget for kurs i F-gass-sertifisering. Boken er basert på lysarkpresentasjoner og egner seg også for selvstudium.

Innholdet dekker de sentrale og grunnleggende temaer som framgår av F-gassforordningen (EF) 303/2008, Minstekrav til sertifisering. Dette gjelder både teoretiske og praktiske ferdigheter innen:

  1. Grunnleggende termodynamikk
  2. Kuldemedienes innvirkning på miljøet og aktuelle reguleringer og forskrifter
  3. Kontroll i forbindelse med første gang oppstart, etter reparasjon og overhaling eller under drift.
  4. Lekkasjekontroll, miljøvennlig håndtering av systemet og kuldemediet ved installering, vedlikehold, service og tømming/gjenvinning.
  5. Montering, igangkjøring og vedlikehold av kompressorer, kondensatorer, fordampere, termostatiske ekspansjonsventiler og andre komponenter.
  6. Rørmontasje, kunne montere et tett og sikkert røropplegg.

Nytt den den 4. utgaven er et kapittel med sentrale temaer i forbindelse med sertifisering i kategori II. Opphavsretten til boken tilhører Svein Gaasholt.

Boken koster kr. 650,- eks. mva. + porto. Ved kjøp av 1 kartong (40 stk.) gir vi en rabatt på 10 %. Boken bestilles ved å sende epost til stig@vke.no.

Boka må bestilles fra oss.