VKE

Innhold

Opplæring i F-gass

Det er ulovlig å jobbe med HFK kuldemedier for de som ikke er sertifisert. Her finner du informasjon som hjelper deg på veien til å bli sertifisert.

Fire kategorier – I, II, III og IV
Man kan ta F-gass sertifikat i fire ulike kategorier. For VKE-medlemmer er det kategori I, arbeid på anlegg med mer enn 3 kg HFK-fylling, eller kategori II, arbeid på anlegg som har mindre enn 3 kg HFK-fylling, som er mest aktuelt.

Opplæring og eksamen
Opplæringen for F-gass-sertifisering består av en teoretisk og praktisk del, og kan foregå som selvstudium eller hos en kursholder. Noen eksamenssentre tilbyr forkurs i teoretisk og praktisk øving av de temaene som man blir testet på. Personlig F-gass-sertifikat oppnås ved å bestå den teoretiske og praktiske eksamen ved et eksamenssenter (se oversikt www.returgass.no). Det kreves minst 70 % riktige svar for å bestå. Sertifikatet er gyldig i 5 år.

For deg som skal F-gass-sertifiseres for første gang
Du må være kjent med lover og forskrifter for sikker håndtering av kuldemedier og industrigasser og ha erfaring i bruk av sveiseutstyr, vakuumpumpe, tømmeaggregat og trykktesting med nitrogen. Det stilles ingen krav om formell kompetanse eller forutgående kurs. Av hensyn til egen og andres sikkerhet, anbefales F-gasskurs for de som ikke føler seg trygge på teori og praksis. Sertifiseringen betstår av en teoretisk og praktisk eksamen og foregår ved at kandidaten i løpet av to timer må svare på et bestemt antall teorispørsmål og deretter i løpet av fire timer utføre praktiske oppgaver på et kulde- eller varmepumpeanlegg. Spørsmålene og de praktiske oppgavene er basert på alle de kunnskapsområdene som er listet opp i minimumskravene i forordningen. 

For deg som skal fornye F-gass-sertifikatet (resertifisering)
Alle som har sertifikater som er eldre enn 5 år må fornye dette før 1. juni 2020. Resertifiseringen er en teoretisk eksamen og foregår på den måten at kandidaten i løpet av en angitt tid må svare på et bestemt antall teorispørsmål. Spørsmålene er basert på alle de kunnskapsområdene som er listet opp i minimumskravene i forordningen. Mange kurs/eksamenssentrene vil kunne tilby noen timers oppfriskningskurs i forkant av resertifiseringseksamen.