VKE

Innhold

VKE har samarbeidsavtale med Norges Astma og Allergiforbund.

NAAF besitter fagkompetanse innen området inneklima, miljørettet helsevern og tilknyttede problemstillinger i bygg, både i egen stab og gjennom sitt nettverk. Gjennom samarbeidsavtalen stiller NAAF denne kompetansen til rådighet overfor VKE, herunder til foredrag og kursing overfor VKEs medlemsbedrifter der dette er praktisk mulig og anses somformålstjenlig. Formålet med samarbeidet er å utvikle ventilasjonsbransjen i en helsevennlig retning.

 

Ta kontakt med VKE eller NAAF om du ønsker å benytte deg av de rettigheter samarbeidsavtalen gir.