VKE

Innhold

Eurovent — Vurdering av energieffektivitet av luftfiltre

En oppdatert veiledning fra Eurovent 4/21 - 2019 som definerer energieffektivitet til luftfilter for allmenn ventilasjons. Veilederen fastsetter metoder for evaluering av energieffektivitet for luftfiltre. Veilederen tar i bruk EN-ISO 16890-klassifiserings- og testmetodene.

Kompendium for sertifisering i F-gassforordningen

Boken er skrevet for deg som skal F-gass-sertifisere deg for første gang eller om du skal opp til resertifisering. Boken ble oppdatert i 2019 og omhandler alle tema som det kreves kunnskaper i for å kunne bli F-gass-sertifisert i kategori I, II, III eller IV i henhold til den reviderte forordningen (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige klimagasser.

VKE lærlingbrosjyre

Brosjyre som beskriver hvordan man tar inn lærlinger

Eurovent — Valg av luftfiltre klassifisert etter EN ISO 16890

En oppdatert anbefaling fra Eurovent 4/23 - 2018 skal gjøre det lettere å velge luftfiltre klassifisert etter den nye filterstandarden EN ISO 16890.

Eurovent Guidebook for Ventilasjonsaggregater

Eurovent har utgitt en veiledning om ventilasjonsaggregater, som omtales som hjertet i ventilasjonssystemet. Veiledningen gir deg alt du trenger å vite om hjertet av et ventilasjonssystem. Den er foreløpig kun utgitt på engelsk.

Slutt å installere R404A og R507A

Det haster med å nedtrappe bruken av R404A/R507A. De europeiske bransjeorganisasjonene AREA, EPEE og EFCTC har gått sammen om å lage en brosjyre for å informere markedet. VKE har oversatt brosjyren til norsk.

Veiledning kuldestandarden

Veiledningen introduserer kuldestandardserien NS-EN 378 fra 2016 for alle som er i befatning med kuldeanlegg og varmepumper, og spesielt kuldeentreprenører.

Kuldemontøren 2 – For viderekommende

Kuldemontøren 2 av Stig Rath dekker læreplanen for kulde- og varmepumpemontørfaget Vg3 – opplæring i bedrift.

Ventilasjon i frisørsalonger

Denne brosjyren gir deg informasjon om ventilasjon i frisørsalonger og andre lokaler hvor det  benyttes kosmetikkprodukter

Vil du selge til offentlig sektor?

Denne brosjyren vil hjelpe deg til å fokusere på strategisk viktige punkter i en konkurranse om offentlige anskaffelser