VKE

Innhold

Veileder, Ventilasjon, Klima og miljø, HMS

Publisert

Eurovent — Valg av luftfiltre klassifisert etter EN ISO 16890

  • Publikasjonsnr. EUROVENT 4/23 - 2018

En oppdatert anbefaling fra Eurovent 4/23 - 2018 skal gjøre det lettere å velge luftfiltre klassifisert etter den nye filterstandarden EN ISO 16890.