VKE

Innhold

Kurs i kulde- og varmepumpeteknikk

Kurs og faglig påfyll er både nyttig og motiverende. Vi har laget en oversikt over de kursene vi kjenner til fra eksterne kurstilbydere.

Send oss gjerne tips om du vet om et kurs som burde vært på oversikten. VKE tar ikke ansvar for de eksterne kursenes innhold eller kvalitet.

NOVAP-kurs

NOVAP holder en rekke kurs innen brannfarlige kuldemedier, F-gass-sertifisering, lover og regler for varmepumpebransjen, luft-til-luft-varmepumpekurs og optimal prosjektering av varmepumpeanlegg.

F-gass forordningen som er innført i Norge krever at alle som monterer varmepumper må være sertifisert. Man må ha F-gass sertifikat dersom man skal installere split luft/luft og luft/vann anlegg samt om man gjør inngrep i kuldekretsen på varmepumpen.

VKE-medlemmer får rabatt på kurs i regi av NOVAP, husk å oppgi at du er ansatt i en bedrift som er VKE-medlem ved kurspåmelding.

Les mer om NOVAPs kurs her.

Kurs i kuldeteknikk for fagprøve
Moderne Kjøling avholder kurs i kuldeteknikk for de som ønsker å ta fagprøven som privatist. Kuldeteorikurset, som tidligere ble kalt "§20-kurs", er et forberedende kurs for teorieksamen til fagbrev som kuldemontør.

Påmelding til Moderne Kjøling AS: john.akreaas@renkulde.no tlf. 22 08 78 31.

Grunnleggende Kuldeoperatørkurs
Dette kurset tilbys ved Trondheim Fagskole, og kvalifiserer deltaker til å passe mindre kuldeanlegg i klasse 1. Denne type anlegg er vanlig i dagligvarebutikker, hoteller, mindre institusjoner og hvitevarer. I dette inngår kontroll og vedlikehold av anlegg og feilsøking på enkle anlegg.

Videregående Kuldeoperatørkurs
I forbindelse med kuldesertifiseringens overgangsregler for personer med lang kuldeoperatørerfaring, som dermed har muligheten til å løse klasse 2 sertifikat, tilbys et 70 timers videregående kuldeoperatørkurs ved Trondheim Fagskole. Kurset gir 3 kuldeteoripoeng.

HMS-kurs for kulde- og varmepumpeanlegg (tidligere ammoniakk-kurset)
Dette kurset ved Trondheim Fagskole skal kvalifisere driftspersonell til sikker drift av kulde- og varmepumpeanlegg i tråd med de HMS-krav som stilles til eiere og brukere. Kurset er nødvendig for de som eier eller har driftsansvar for større kulde- og/eller varmepumpeanlegg, og nyttig for entreprenører, servicepersonell og kuldemontører.

Les mer om kuldeoperatørkursene ved Trondheim Fagskole her.

Kurs i grunnleggende kuldeteknikk, Oslo og Bergen
Dette kurset i grunnleggende kuldeteknikk arrangeres av Andersen Kompetanse. Kurset er utarbeidet for teknisk personell uten formell kuldekompetanse, som trenger bedre innsikt i kuldeanleggets virkemåte. Kurset egner seg også for prosjektledere og beslutningstakere innen eiendomsforvaltning.

Les mer om kurset i grunnleggende kuldeteknikk hos Andersen Kompetanse her.

Sertifiseringskurs Hardlodding
Du finner kurs i hardlodding med sertifisering iht NS-EN ISO 13585:2012 i flere av landets største byer.

Oslo/Stavanger: Les mer om sertifiseringskurs i hardlodding ved Kiwa Norge her.
Trondheim: Les mer om sertifiseringskurs i hardlodding ved Trondheim Fagskole her.

Kurs ved Opplæringskontorene for elektrofag
De fleste Opplæringskontor for elektrofag avholder kurs i bruk av farlig verktøy, personløfter, arbeid i høyden, varme arbeider, branntetting, og kurs som bygger på forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE).  Disse er ofte det rimeligste alternativet.

Les mer om Opplæringskontorene for elektrofag her.

Kurs i el-sikkerhet på kulde- og varmepumpetekniske anlegg
El-sikkerhet er blitt et stadig viktigere element i kulde- og varmepumpebransjen. Hva har kuldemontøren i dag rett til å utføre på den elektriske delen av anleggene? Hvilket betydelig ansvar kan følge av ukvalifisert opptreden på elektrosiden?

Med mindre man bruker godkjente elektrikere, er det kun er fagpersonell med gyldig fagbrev i kulde- og varmepumpemontørfaget som har adgang til å gjøre arbeider på el-siden, og da i begrenset omfang. Altså har man lov til å koble til og fra, men ikke gjøre endringer i den grunnleggende el-systemet.