VKE

Innhold

Utdanning og sertifisering

VKE leier ut prøveriggen på Kuben Yrkesarena til kandidater som ønsker å gå opp til fagprøven i kulde- og varmepumpemontørfaget.

 Her finner du en oversikt over alle opplæringskontorene for elektrofag.

Du kan bli hva du vil!

Hvorfor bli kuldetekniker?

På fagskolen danner praksis og teori en skjønn forening, som verdsettes høyt av enhver arbeidsgiver i kulde- og varmepumpebransjen.

Arbeidsoppgaver
Kuldeteknikeren ansettes ofte som prosjektleder med arbeidsoppgaver som prosjektering og supervising under bygging av kuldeanlegget, samt økonomioppfølging og dokumentasjon. Salg og arbeide på teknisk avdeling er også relevante yrker for kuldeteknikeren.

Kompetanse
Kuldeteknikeren må ha gode kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, og virkemåte av kuldeanlegg. Mekanikk, elektroteknikk, automatikk, ventilasjon og rørlegging er noen av områdene en må beherske som kuldeteknikeren. Faget er i sterk teknologisk utvikling på flere områder, ikke minst når det gjelder miljø og energibruk. 

Personlige egenskaper
Kuldeteknikk er faget en aldri kan bli utlært i, her blandes kuldeteknikk, vvs, elektro og ventilasjon sammen på utallige anvendelsesområder. Systemforståelse og interessante arbeidsoppgaver er et kjennetegn, så dette er yrket for deg som er teknisk interessert, allsidig og nysgjerrig. Du må også være ansvarsbevisst og selvstendig. 

Hvor jobber kuldeteknikeren?
Kuldeteknikeren jobber hos en kuldeentreprenør eller leverandør, der hun selger og prosjekterer kuldeanlegg og varmepumper for alle formål. Bygging og vedlikehold av kuldeanlegg og varmepumper skjer overalt i samfunnet, for eksempel bolig, butikker, hoteller, kontorbygg, sykehus, ishaller, slakterier og fiskebåter. 

Utdanning
Trondheim Fagskole tilbyr fordypning i Kulde og varmepumpeteknikk. Utdanningen er to-årig, men det er også en mulighet å avslutte etter ett år med kompetanse kjølemaskinist. Fagskolen i Oslo, Linje for bygg og anlegg, tilbyr fordypning KEM (klima, energi og miljø) i bygg tilbys som 3-årig deltidsstudium på kveldstid. Her inngår også noe kuldeteknikk. Fullført utdanning er også godkjent av mesterbrevnemnda som teoretisk grunnlag for mesterbrev.  Hovedkravet for inntak er at en har relevant fagbrev og praksis.  

Videre utdanning
Dersom du har gått fagskolen, er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudier via Y-veien. Disse studiene er spesielt tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Med denne studiekompetansen kan du også studere videre på universitet eller høgskole.

Hvorfor bli varmepumpemontør?

Varmepumpemontører arbeider med små anlegg klassifisert i kategori II, i F-gassforordningen. Dette er faget for deg som ønsker å begynne med enklere oppgaver, men ha muligheter for faglig utvikling.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene for en varmepumpemontør er installasjon, igangkjøring, ettersyn og vedlikehold av små varmepumper med tilhørende røropplegg og styringssystemer. 

Kompetanse
Varmepumpemontøren må ha kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av kulde- og varmepumpeanlegg. Faget er fortsatt i teknologisk utvikling når det gjelder miljø og energibruk. 

Personlige egenskaper
I denne jobben er det en nødvendighet med interesse for teknologi. Du må også ha godt håndlag og være nøyaktig når du utfører arbeidsoppgavene. Varmepumpemontøren blir ofte sendt alene ut på oppdrag, og må derfor kunne jobbe selvstendig. Du må være ansvarsbevisst og serviceinnstilt. 

Hvor jobber varmepumpemontøren?
Varmepumpemontøren arbeider med små varmepumper, gjerne til privatbolig, men kan også drive service på drikkevannskjølere, brusautomater, kjølehjørne og lignende som klassifiseres i kategori II under F-gassforordningen. 

Utdanning
Utdanningen skjer i form av kurs hos en varmepumpegrossist eller i regi av NOVAP (Norsk Varmepumpeforening), med avleggelse av eksamen i F-gass for kategori II.

Videreutdanning
Det er gode muligheter til å gå videre til å bli Kulde- og varmepumpemontør.  Du kan bli elev ved en videregående skole, som har kuldelinje, eller arbeide som praksiskandidat (relevant praksis) i fem år og ta teori VG2 Kulde- og varmepumpeteknikk ved siden av.

Begge veier fører frem til fagprøve, og nye muligheter til mer utdanning. 

Du kan lese mer om utdanningen som varmepumpemontør på kuldeutdanning.no

Hvorfor bli kuldemontør?

Kuldeteknikk er faget en aldri kan bli utlært i. Her blandes kuldeteknikk, VVS, elektro og ventilasjon sammen på utallige anvendelsesområder. Systemforståelse og interessante arbeidsoppgaver er et kjennetegn, så dette er yrket for deg som er allsidig og nysgjerrig.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene for en kulde- og varmepumpemontør er installasjon, igangkjøring og innregulering, ettersyn og vedlikehold av kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg med tilhørende røropplegg, elektriske og automatiserte styringssystemer.

Kompetanse
Kulde- og varmepumpemontøren må ha gode kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av kuldeanlegg. Mekanikk, elektroteknikk, automatikk, rørlegging og sveising er bare noen av områdene du må beherske som kulde- og varmepumpemontør.
Faget har vært og er fortsatt i sterk teknologisk utvikling på flere områder, ikke minst når det gjelder miljø og energibruk.

Personlige egenskaper
I denne jobben er det en nødvendighet med interesse for teknologi. Du må også ha godt håndlag og være nøyaktig når du utfører arbeidsoppgavene. Kulde- og varmepumpemontør blir ofte sendt alene ut på oppdrag, og må derfor kunne jobbe selvstendig. Du må være ansvarsbevisst og serviceinnstilt.

Hvor jobber kulde- og varmepumpemontøren?
Kulde- og varmepumpemontører arbeider med alt fra store kulde- og varmepumpesystemer til små varmepumper. Kjøleanlegg og varmepumpeanlegg finnes over alt i samfunnet, for eksempel butikker, hoteller, kontorbygg, ishaller, gasstankskip, cruisebåter og sykehus.
Som reisende kjølemontør har man fine muligheter til å se verden.

Utdanning
Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig:

 •     Videregående trinn 1 (VG1):  Elektrofag eller teknikk og industriell produksjon
 •     Videregående trinn 2 (VG2):  Kulde- og varmepumpeteknikk
 •     Videregående trinn 3 (VG3):  To år opplæring i bedrift: kulde og varmepumpemontørfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Videreutdanning
Dersom du har valgt yrkesfag på videregående og har fått fagbrev eller svennebrev, er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudier via y-veien. Disse studiene er spesielt tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn.   Med denne studiekompetansen kan du også studere videre på universitet eller høgskole.

Du kan også velge toårig fagskole på heltid (Trondheim Fagskole) eller deltid (Fagskolen i Oslo), for å bli formann, prosjektleder eller selger for kommersielle kuldeprodukter.

Hvorfor bli KEM fagskoleingeniør?

Med en utdannelse i KEM (Klima, Energi og Miljø i bygg) fra de tekniske fagskolene får man en krysskompetanse som stadig blir viktigere. Studiet gir en helhetlig forståelse av byggeprosessen og de tekniske installasjonene. En Fagtekniker KEM bidrar til å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til Klima, Energi og Miljø.

Moderne bygg blir teknisk mer og mer kompliserte, og behovet for energieffektivitet er økende. Energibruken og miljøbelastningen skal reduseres betydelig uten at det går ut over inneklimaet. Dette krever en helhetlig forståelse av byggeprosessen og de tekniske installasjonene. På KEM-studiet ved de tekniske fagskolene får studentene den faglige dybden bransjen krever, og en kompetanse markedet er avhengig av.

Viktig for samfunnet
Fokuset på klima, miljø og energisparing i samfunnet er økende, og byggenæringen har et stort ansvar når det gjelder å lage bærekraftige og energisparende bygg. Kunnskap om inneklima og energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg er derfor viktig for å kunne drive på en miljøvennlig måte. Dette er kompetanse KEM-teknikerne sitter inne med, og studiet er dermed viktig for å kunne innfri samfunnets krav til grønne bygg. Studiet erstatter den tidligere fordypningen i VVS-teknikk (Varme, Ventilasjon og Sanitær), og er mer tilpasset dagens kompetansebehov. KEM-linjen er også mer praktisk rettet enn VVS-fordypningen.

Åpner mange dører
KEM-studiet gir opplæring i energi og miljø i bygg, vannbårne varme- og kjøleanlegg, sanitærprosjektering, ventilasjonsanlegg, elektro og automasjon, kundebehandling/IKT og prosjekt­gjennom­føring. Med denne utdanningen blir man godt kvalifisert til stillinger innen prosjektering, ­beregning og tegning, drift og vedlikehold av VVS-anlegg. Etter utdanningen har man også kompetanse til å arbeide med byggesaksprosedyrer, ledelsesoppgaver i forbindelse med installasjonsoppdrag, samt HMS- og kvalitetssikring. KEM-studiet åpner altså en rekke spennende dører i yrkeslivet.

Tilrettelagt bransjens behov
Både VKE og Rørentreprenørene Norge har hatt viktige roller i utviklingen av studiet, og KEM-linjen er dermed tilrettelagt både for arbeidsmarkedet og byggebransjenes behov. Studentene har i hovedsak bakgrunn som kuldeteknikere og rørleggere, og får innblikk i hverandres fagfelt under utdannelsen. Dette gir en viktig krysskompetanse som gjør det mulig å se helheten i byggeprosjektene.

Her kan du ta KEM-linjen:

 • Fagskolen Oslo Akershus 
 • Fagskolen Tinius Olsen (Kongsberg)
 • Fagskolen Innlandet (Gjøvik)
 • Stavanger Tekniske Skole (SOTS)
 • Sørlandets Fagskole (Grimstad)
 • Bergen Tekniske Fagskole

Felles side for Fagskolene Østlandet finner du her. 

 vigo.no finner du søknadsskjema til utdanningen, og mer informasjon om de ulike tilbudene og studiestedene

Utdanningsstedene

Lærling

En lærling kan læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset din virksomhets behov. Når læretiden er over, kan du rekruttere en medarbeider som har bevist sin dyktighet.

En lærling er en god og lønnsom investering
En ungdom tilfører bedriften nye impulser og oppdatert kunnskap.  Lærlingen blir i løpet av læretiden stadig mer produktiv og lønnsom for din virksomhet, og bidrar ofte direkte til inntekter.  Videreføring av kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar til å sikre fremtiden for kulde- og varmepumpebransjen. Seriøsitet, kvalitet og pålitelighet er holdninger som skapes gjennom praksis. Bedriften styrker sitt omdømme gjennom å ta inn lærlinger.

Krav om lærlinger ved offentlige anskaffeler
Fra 1. januar 2017 skal det være lærlinger på alle bygg- og anleggsprosjekter og tjenester som det offentlige betaler for. Kravet gjelder tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter i bransjer med særlig behov for læreplasser. Les forskriften her: Forskrift om plikt til bruk av lærlinger i off. kontrakter.

Hva kreves av en lærebedrift?

 • Faglig leders kompetanse
  Fag- eller svennebrev, mesterbrev, utdannelse fra fagskole eller ingeniørhøgskole pluss noen års praksis eller seks års allsidig praksis fra faget.
 • Bedriften/virksomheten
  Faglig leder bør gjennomgå læreplanen for faget (www.udir.no) og sikre at bedriften har arbeidsoppgaver og utstyr, slik at lærlingen kan få full opplæring. 

Det enkleste er å bruke et Opplæringskontor for elektrofag
Et opplæringskontor et samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. Opplæringskontoret (OK) har et faglig og administrativt ansvar for lærlingen, og følger lærlingen systematisk opp gjennom hele læretiden. OK avholder nødvendige kurs til selvkost, som kurs i bruk av farlig verktøy, personløfter, arbeid i høyden, varme arbeider, branntetting, og kurs som bygger på forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE).  Du kan lese mer om Opplæringskontorene for elektrofag her.

Utplasseringsbedrift
Du har også muligheten til å være utplasseringsbedrift for VG1- og VG2-elever som skal ha YFF (yrkesfaglig fordyping), og på den måten bli kjent med potensielle lærlinger. 

Bransjens fremtid er bedriftens ansvar
Bedriftenes inntak av utplasseringselever og lærlinger er grunnlaget for utformingen av skoletilbudet ved de videregående skolene.  Om bedriftene ikke tar inn lærlinger, trues bransjens utdanningstilbud. Husk at bransjens ansvar er å gi lærlingen en mulighet til å ta fagbrevet, å skaffe seg jobb er lærlingens ansvar.

Last ned VKE Lærlingbrosjyre.

Faglitteratur

VKE tilbyr følgende bøker:
Opplæringsbok for kuldemontørlærlinger Vg3

Kompendium for sertifisering i f-gassforordningen

Nedenfor finner du en oversikt over virksomheter som tilbyr relevant faglitteratur. Elforlaget gir ut flere fagbøker innen temaet kulde- og varmepumpeteknikk.

Relevante fagbøker fra Elforlaget finner du her. 

Her finner du fagbøker fra Nemitek (Skarland Press).

Her finner du fagbøker og publikasjoner fra The Institute of Refrigeration (IOR).

Høyskole og universitet

Fagskoletekniker
Trondheim Fagskole tilbyr fordypning i Kulde og varmepumpeteknikk. Utdanningen er toårig, men det er også en mulighet å avslutte etter ett år med kompetanse kjølemaskinist.

Fagskolen i Oslo tilbyr fordypning KEM (klima, energi og miljø) i bygg som 3-årig deltidsstudium på kveldstid. Her inngår også noe kuldeteknikk.

Fullført utdanning er også godkjent av mesterbrevnemnda som teoretisk grunnlag for mesterbrev.Hovedkravet for inntak er at en har relevant fagbrev og praksis, noe som gjør fagskoleteknikeren godt skikket som formann, prosjektleder eller selger for kommersielle kuldeprodukter. Noen bedrifter gir støtte til ansatte som tar denne type utdannelse, mot at de fortsetter i bedriften etterpå. 

Mesterbrev
Ønsker du å starte for deg selv eller få en ledende stilling? Ved å ta mesterbrev får du rett til å kalle deg en mester og rett til å bruke mestermerket i markedsføringen av firmaet ditt. Du må ha fagbrev i kulde- og varmepumpteteknikk samt ett års praksis etter avlagt fagprøve, for å søke mesterbrevutdanningen.

Bachelor og masterprogram
Ved flere norske høyskoler og universiteter er det mulig å ta en mastergrad i faget Energi og Miljø.

Doktorgrad (Ph.d.)
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi på NTNU tilbyr faget Kulde- og varmepumpeteknikk i doktorgradsprogrammet energi- og prosessteknikk.

Lurer du på noe mer? Ta gjerne kontakt!

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt