VKE

Innhold

Prøverigg til utleie

VKE leier ut prøveriggen på Kuben Yrkesarena til kandidater som ønsker å gå opp til fagprøven i kulde- og varmepumpemontørfaget.

Rutiner ved leie av prøveriggen

Bestill tid

Prøveriggen er etablert og tilrettelagt for avleggelse av den praktiske delen av fagprøven i kulde- og varmepumpemontørfaget. Prøveriggen leies ut i intervaller på to uker. Bedriften tar kontakt med VKEs sekretariat tlf 948 40 467 eller mail: stig@vke.no for å bestille tid for prøveavleggelse. I god tid før avtalt time oversendes informasjon til bedriften/kandidaten.

Ledige og opptatte tidspunkt for prøveavleggelse

Bestilling av prøvenemd

Etter at tid er bestilt på prøveriggen må Fagopplæringskontoret i kandidatens hjemfylke motta skjema for oppmelding til fagprøve. De sjekker at teoriprøven er bestått og at tilstrekkelig med læretid er gjennomført før de godkjenner oppmeldingen og bestiller prøvenemnden. I oppmeldingen skriver bedriften at de ønsker å bruke VKEs prøverigg. Husk at det må gis beskjed til Fagopplæringskontoret i fylket i god tid før prøveavleggelse.

Utleiepriser 2019

Utleieprisen er kr 14.000,- eks. mva per kandidat for medlemmer av VKE.

Ikke-medlemmer betaler kr 22.000,- eks. mva per kandidat.

Leiebeløpet skal forhåndsinnbetales senest én uke før avtalt oppstartsdag for kandidaten. Betaling skjer via tilsendt faktura. Leiebeløpet inkluderer forbruksmateriell for inntil kr 3.500,- (nettopriser hos Moderne Kjøling AS).

Eventuell avbestilling må skje minst 4 uker før første dag for prøveavleggelsen, ellers vil bedriften/kandidaten bli belastet med et avbestillingsgebyr på kr 2.500,-.

Her finner du mer informasjon om prøveriggen og avleggelse av fagprøven i kulde- og varmepumpefaget.