VKE

Innhold

NVE ruster seg for økt tilsyn

Energivurdering av ventilasjonsanlegg er en del av energimerkeforskiften for bygninger.

Økodesign-krav til både varme- og kjølesystemer står høyt på agendaen, og NVE lover at verstingene i bransjen skal lukes vekk.

Tilsyn av energimerking av bygg og produkter og økodesign ble flyttet til NVEs regionkontor i Trondheim 1 januar 2018. En egen gruppe med til nå tre nye ansatte skal suppleres med to til i løpet av neste år.

– Vi er fortsatt litt under oppbygging, sier seniorrådgiver Jun Elin Wiik i NVE. Hun er prosjektleder for selve utflyttingen av tilsynsoppgaven. NVE er nå i gang med å ansette to nye medarbeider med kompetanse på varme- og klimaanlegg.

Vil prioritere oppvarmings- og kjølesystemer
I takt med oppbyggingen vil gruppen øke tilsynsaktiviteten, ikke minst for økodesign-krav.

– Vi opplever at bransjen generelt er veldig ivrige etter å overholde alle kravene. Men det er alltid noen som ikke gjør det. De skal vi luke vekk, én etter én. Det skal ikke bli mulig å selge anlegg som ikke holder mål, understreker Wiik. NVE deltar i nordisk og europeisk samarbeid hvor det planlegges å gjøre noe tilsyn felles. Både oppvarmings- og kjølesystemer vil bli høyt prioritert.

Avdekket avvik for energivurdering
Tilsyn fram til 2018 har handlet om å sjekke energiattester og energivurderinger for yrkesbygg registrert i energimerkesystemet. I 2017/2018 kontrollerte NVE om 19 bygninger hadde godkjent energivurdering av tekniske anlegg. Tre av dem hadde ikke plikt til energivurdering, mens: 

  • Seks manglet vurdering (32 %)
  • Tre hadde ikke godkjent vurdering (16 %)
  • Sju hadde ingen avvik (37 %)

– Alle med avvik fikk pålegg om retting, og de fleste har nå fått på plass både energiattest og energivurdering, opplyser Wiik.

Følger opp yrkesbygg
Fra 2018 har NVE i større grad begynt å følge opp flere yrkesbygg som ikke er energimerket. 42 av 77 bygninger lagt ut for salg eller utleie var ikke energimerket, viser kontroller hittil i år. NVE har fulgt dem opp, og de fleste har fått energiattest på plass. Energivurdering av tekniske anlegg har ikke vært en del av dette – det er litt usikkert hvordan energivurderingen skal gjøres når Norge implementerer EUs bygningsenergidirektiv II. – Foreløpig har vi derfor ikke planer om å trappe opp tilsynet med energivurdering, men vi følger med, understreker Wiik.