Tilknyttede organisasjoner

Beslutninger fattet i EU har gjennom EØS-avtalen stor innvirkning i Norge og for vår bransje. Derfor arbeider VKE aktivt i AREA og EUROVENT, som er bransjeorganisasjoner EU rådfører seg med i spørsmål som vedrører våre bransjer. Foruten å påvirke kulde- og ventilasjonsbransjens rammebetingelser, er også AREA og EUROVENT organisasjoner som fremmer faglig utvikling og utveksling av kompetanse.

AREA

AREA er den europeiske bransjeorganisasjonen for entreprenører som arbeider med kuldeanlegg, klimakjøling og varmepumper.

AREA ble etablert i 1989 og representerer 25 nasjonale bransjeorganisasjoner fra 22 land med 13.000 bedrifter og 110.000 ansatte.

AREA arbeider for gunstige rammebetingelser for kulde- og varmepumpebransjen, hvilket innebærer mye myndighetspåvirkning mot EU, men også internasjonalt. Organisasjonen medvirker aktivt til det EU-finansierte "REAL Alternative 4 LIFE"-prosjektet, et nettbasert opplæringsverktøy for sikker omgang med kuldemedier, og også internasjonalt til "Refrigerant Driving License (RDL)". RDL er et arbeid for en frivillig internasjonal sertifisering av kuldekompetanse, og et initiativ tatt av AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) og UNEP (United Nations Environment Programme).

Noen viktige oppgaver for AREA:

 • Legge til rette for gode rammebetingelser for kulde- og varmepumpebransjen
 • Fremme europeisk bransjesamarbeid på tvers av landegrensene
 • Følge opp myndighetskrav (F-gassforordning, farlig stoff, økodesign, energieffektivitet m.m.)
 • Arbeide for sertifiseringsordning for alternative kuldemedier
 • Livsløpsvurderinger av kuldeanlegg og varmepumper
 • Rekruttere unge mennesker til bransjen

Eurovent

VKE er medlem av Eurovent, den europeiske ventilasjonsbransjens felles organisasjon. Gjennom Eurovent holder VKE seg oppdatert på hva som skjer i EU og internasjonalt. VKE samarbeider tett med våre nordiske søsterorganisasjoner for å sikre at nordiske forhold blir hensyntatt i EU. Eurovent er en aktiv lobbyist i Brüssel. VKEs medlemsbedrifter kan få tilgang til informasjon som legges ut på Eurovent sin hjemmeside. Ta kontakt for loginrettighet.

Noen viktige oppgaver for EUROVENT:

 • Representere europeiske bransjeorganisasjoner for luftkondisjonerings-, varme-, kulde- og ventilasjonsprodusenter i internasjonale og europeiske spørsmål.
 • Holde medlemmene (i Norge VKE) informert om aktuelle nye lover fra bl.a. EU.
 • Utvikle et internasjonalt pålitelig rapporteringssystem for statistikk gjennom Eurovent Market Intelligence (EMI)
 • Utvikle et internasjonalt akseptert sertifiseringsprogram for produktene i vår industri gjennom Eurovent Certification Company.
 • Sikre deltakelse i relevant europeisk og internasjonalt standardiserings arbeid.
 • Publisere manualer og håndbøker
 • Utvikle samarbeide når det gjelder grundleggende forskning

 

Nordiske land:

For å gi nødvendig tyngde og påvirkningskraft på europeisk nivå, samarbeider VKE med søsterorganisasjoner i de øvrige nordiske land:

 • Svensk Ventilation (Sverige)
 • Veltek (Danmark)
 • Finnish Building Services Industries and Trade (Talteka, Finland)
 • Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (Sverige)
 • Dansk Køl & Varme (Danmark)
 • Finnish Refrigeration Enterprises Association (FREA) (Finland)

VKE ønsker å fremstå som en organisasjon som samler den norske bransjen.

I tillegg til samarbeidet intern med NHO Byggenæringens øvrige bransjeforeninger så samarbeider vi med flere norske organisasjoner som:

 • Norsk Kjøleteknisk Forening (NKF)
 • Norsk varmepumpeforening (NOVAP)
 • Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (Nemitek)
 • NAAF (Norges Astma- og Allergiforbund)
 • Norsk Innemiljøorganisasjon (NIO)
 • EPD-Norge (Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner)
 • PDT Norge

VKE representerer bransjen overfor Norske myndigheter for å bidra til at rammebetingelser gis en hensiktsmessig innretning. Internasjonale og nasjonale kontakter gir VKE gode muligheter for å påvirke fremtidige rammevilkår i Norge.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: