VKE

Innhold

Om VKE

Selskapsinformasjon:

VKEs Servicekontor
Org.nr. 886 940 572

VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi
Org.nr. 994 232 800

Fakturaadresse:

VKEs Servicekontor
epost: post@vke.no

Postboks 5488, Majorstuen
0305 OSLO

Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr. 886 940 572

Hva er VKE?

Fakta

VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi samler bedrifter som driver innen ventilasjons-, kulde- og varmepumpeteknisk virksomhet i Norge. Gjennom Byggenæringens Landforening (BNL) er VKE tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Over 215 bedrifter med avdelingskontorer er medlemmer i VKE.

Medlemsbedriftene har tilsammen 3 100 ansatte, og en årlig omsetning på 9,2 milliarder kroner.

Talerør for medlemmene

VKE skal jobbe for sine medlemmers rammevilkår i næringslivet, og fungerer som et bindeledd mellom bedriftene og myndighetene. Foreningen skal være et godt talerør for medlemmene, og samtidig en respektert partner og bidragsyter inn i en bærekraftig fremtid.

Viktig for samfunnsutviklingen

Samlet sett representerer VKEs medlemsbedrifter høyteknologier som er helt nødvendige for samfunnets utvikling og funksjonalitet. Samfunnsnytten og de store forretningsmuligheter som dette gir, ivaretas langt bedre ved at medlemmene står sammen. Gjennom VKE kan de koordinere og profilere seg og sine interesser i fellesskap.

Sammen med BNL jobber VKE for å stimulere til forskning og utvikling i vår bransje.

Vårt samfunn og vår bransje påvirkes i betydelig grad av en tiltakende globalisering, og ikke minst av beslutninger i EU. For vår bransje er det i særlig grad klima- og energipolitikken som er en ”driver” av utviklingen. Ved hjelp av ny og bedre teknologi økes energieffektiviteten samtidig som miljøpåvirkningen reduseres. VKE arbeider for at vår bransje skal bidra i den sirkulære økonomien.

Et nyttig fellesskap

VKE vil motivere bedrifter som i dag står utenfor fellesskapet, til å melde seg inn.  Synliggjøring av bransjens betydning for vårt samfunn vil skape økt interesse blant ungdom, og gjøre det enklere å rekruttere og beholde de beste til alle stillingsnivåer i bedriftene våre.

VKE Organisasjon

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss!

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt