Om VKE

Hva er VKE?

Fakta

VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi er en bransjeforening som organiserer ventilasjons-, kulde- og varmepumpebedrifter, både leverandører og tekniske entreprenører.

VKE har i dag over 225 medlemsbedrifter med tilsammen 3 500 ansatte og en årlig omsetning på 10,5 milliarder kroner innen klimamarkedet.

Gjennom NHO Byggenæringen er VKE tilknyttet NHO og representerer arbeidsgiversiden i trepartssamarbeidet.

VKE er den ledende bransjeorganisasjonen til støtte for bærekraftig utvikling av ventilasjon, kulde og energi.

Talerør for medlemmene

VKE jobber for medlemmenes rammevilkår i næringslivet, og fungerer som et bindeledd mellom bedriftene og myndighetene. Foreningen fungerer som et talerør for medlemmene, og samtidig en respektert partner og bidragsyter inn i en bærekraftig fremtid. Sammen står bransjen sterkere enn enkeltvis.

Viktig for samfunnsutviklingen

Samlet sett representerer VKEs medlemsbedrifter høyteknologier som er helt nødvendige for samfunnets utvikling og funksjonalitet. Samfunnsnytten og de store forretningsmuligheter som dette gir, ivaretas langt bedre ved at medlemmene står sammen. Gjennom VKE kan bedriftene koordinere og profilere seg og sine interesser i fellesskap.

Sammen med NHO Byggenæringen jobber VKE for å stimulere til forskning og utvikling i vår bransje.

Vårt samfunn og vår bransje påvirkes i betydelig grad globalisering, og ikke minst av beslutninger i EU. For vår bransje er det i særlig grad klima- og energipolitikken som er en ”driver” av utviklingen. Ved hjelp av ny og bedre teknologi økes energieffektiviteten samtidig som miljøpåvirkningen reduseres. VKE arbeider for at vår bransje skal bidra i den sirkulære økonomien.

Et nyttig fellesskap

VKE motiverer bedrifter som i dag står utenfor fellesskapet, til å melde seg inn. Synliggjøring av bransjens betydning for samfunnet skaper økt interesse blant ungdom, og gjøre det enklere å rekruttere og beholde de beste til alle stillingsnivåer i bedriftene våre.

VKE mener

 • at bransjen skal kjennetegnes ved ansvarlighet og høy faglig standard
 • at medlemmene er i fremste linje med hensyn til teknologisk- og faglig kompetanseutvikling
 • at inneklimainstallasjoner er nødvendig for å sikre et sunt inneklima
 • at energieffektivisering aldri skal gå på bekostning av inneklima og folkehelse
 • at nye kuldeanlegg og varmepumper bør benytte naturlige kuldemedier
 • at installasjons- og driftsstadiet må sees i sammenheng, og det må være like mye fokus på drift som på installasjon
 • at bransjen må tilstrebe sirkularitet i alle ledd
 • at det må bli enklere å drive seriøst og at seriøse bedrifter vinner frem
 • at VKE skal ta definisjonsmakt og er bransjens høringsinstans når regler utformes
 • at forskrifter, standarder og veiledninger må være tilpasset bransjen og norske forhold
 • at bransjen må samarbeide om raskere digitalisering i verdikjeden
 • at bransjen bør bli mer attraktiv for kvinner
 • at alle bedrifter bør ta inn lærlinger
 • at fagutdanning på alle nivåer er grunnleggende for bransjen

Du kan laste ned hva VKE mener her.

Faktura- og selskapsinformasjon

Fakturaadresse:
VKEs servicekontor
epost:
Postboks 5488, Majorstuen
0305 OSLO

Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr. 886 940 572

Selskapsinformasjon:
VKEs servicekontor
Org.nr. 886 940 572

VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi
Org.nr. 994 232 800

VKE – organisering

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss!
 • Thor E. Lexow
 • Administrerende direktør
 • Espen Rønning
 • Fagsjef

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: