VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi

Siste nytt fra VKE:

 1. Eurovent med arbeidsgruppe innen taksonomi og CSRD

  Arbeidsgruppen skal arbeide med EU-taksonomien for bærekraftige aktiviteter og direktivet for bærekraftsrapportering for virksomheter (CSRD). Formålet er å dele informasjon blant medlemmene og koordinere Eurovents arbeid med taksonomien og dens tekniske screeningkriterier for å dekke varme-, ventilasjons-, klima- og kuldebransjen (HVACR).

 2. Rammeavtale for juridiske tjenester

  VKE har inngått en rammeavtale for juridiske tjenester med Advokatfirmaet Grette AS. Medlemsbedrifter kan gjennom avtalen få advokatbistand til sterkt rabatterte priser på juridiske områder som ikke er dekket av NHO-medlemskapet.

 3. Eurovent viktig for bransjens interesser

  Jan-Erik Kleven i Camfil Norge AS ble gjenvalgt som styremedlem i Eurovent på generalforsamlingen i mai. – Det er viktig for bransjen at vi deltar med en dyktig representant for de norske leverandørene. Med Klevens kunnskap og bransjeerfaring har vi fortsatt en sterk stemme inn i Eurovents styre, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

 4. Opplæringskontorene beholder dagens rolle

  Opplæringskontorenes viktigste rolle er å sikre kvaliteten på yrkesopplæringen gjennom koordinering og støtte til både lærlinger og bedrifter. Nå har Kunnskapsdepartementet endelig fått ferdigstilt forskrift til opplæringsloven og etter mye trykk fra arbeidslivets parter har opplæringskontorene beholdt dagens rolle som navet i lærlingeløpet.

 5. Høring på ny forordning om f-gass-sertifisering

  EU kommisjonen har lagt ut et forslag til ny sertifiseringsordning for f-gass på høring. Den største nyheten er at kommisjonene foreslår å utvide sertifiseringsordningen til å også gjelde naturlige kuldemedier.

Informasjon om NHOs Kompetansebarometer

NHOs kompetansebarometer er en undersøkelse av NHOs medlemsbedrifters kompetansebehov, og er gjennomført årlig siden 2014.

Les mer om NHOs kompetansebarometer 2023.

Bli medlem!

Som medlem i NHO og landsforeningen BNL har du tilgang på advokathjelp, rådgiving, rabatterte kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: