Utdanning

Du kan bli hva du vil!

Utdanningstrinn

Ungdomsskolen
Elevutplasseringer på ungdomstrinnet handler om å gi ungdom kunnskap og erfaring fra arbeidslivet, gjennom å få se og prøve et yrke.  Ring til rådgiveren på din nærmeste ungdomsskole og markedsfør at dere tilbyr utplassering i kulde- og varmepumpemontørfaget. Slik kan du sikre deg en fremtidig arbeidstager fra lokalmiljøet. 

Videregående skole
Det er mange skoler som tilbyr undervisning i ventilasjons-, kulde- og varmepumpeteknikk. En oversikt over skolene finner du her. Ring til avdelingsleder for elektro på den skolen som ligger nærmest deg, og markedsfør at dere tilbyr informasjon om og utplassering i ventilasjonsteknikkfaget eller kulde- og varmepumpeteknikkfaget. Slik kan du sikre deg en fremtidig lærling og arbeidstager. Les mer på Utdanning.no.

Lærling
Vi sier at det er når lærlingen har tatt fagbrev, at han er klar for å lære faget. Da er også kontrakten med lærebedriften slutt, og lærlingen står fritt til å velge hvor han vil ta arbeid. De fleste lærekontrakter avsluttes i august, så dette kan være et fint tidspunkt å annonsere etter en nyutdannet fagarbeider. 

Fagskoleingeniør
Trondheim Fagskole tilbyr fordypning i kulde og varmepumpeteknikk. Utdanningen er toårig, men det er også en mulighet å avslutte etter ett år med kompetanse kjølemaskinist.

Flere fagskoler tilbyr fordypning KEM (klima, energi og miljø) i bygg som 3-årig deltidsstudium på kveldstid. Her inngår også noe kuldeteknikk.

Fullført utdanning er også godkjent av mesterbrevnemnda som teoretisk grunnlag for mesterbrev. Hovedkravet for inntak er at en har relevant fagbrev og praksis, noe som gjør fagskoleteknikeren godt skikket som formann, prosjektleder eller selger for kommersielle kuldeprodukter. Noen bedrifter gir støtte til ansatte som tar denne type utdannelse, mot at de fortsetter i bedriften etterpå. 

Mesterbrev
Ønsker du å starte for deg selv eller få en ledende stilling? Ved å ta mesterbrev får du rett til å kalle deg en mester og rett til å bruke mestermerket i markedsføringen av firmaet ditt. Du må ha fagbrev i kulde- og varmepumpteteknikk samt ett års praksis etter avlagt fagprøve, for å søke mesterbrevutdanningen.

Hvorfor bli fagarbeider innen ventilasjons- og kuldeteknikk?

På videregående skoler innen yrkesfag får du praksis og teori i en skjønn forening, noe som verdsettes høyt av enhver arbeidsgiver i kulde-, varmepumpe og ventilasjonsbransjen.

Arbeidsoppgaver
Fagarbeideren ansettes ofte som prosjektleder med arbeidsoppgaver som prosjektering og ledelse ved bygging av anlegg, samt økonomioppfølging og dokumentasjon. Salg og arbeide på teknisk avdeling er også relevante oppgaver.

Kompetanse
Kulde- og ventilasjonsteknikeren må ha gode kunnskaper om kuldeteknikk, ventilasjonsteknikk, inneklima, energibruk, miljø, oppbygging og virkemåte av kulde- og ventilasjonsanlegg. Mekanikk, elektroteknikk, automatikk, ventilasjon og rørlegging er noen av områdene en må beherske som kuldeteknikeren. Faget er i sterk teknologisk utvikling på flere områder, ikke minst når det gjelder miljø og energibruk. 

Personlige egenskaper
Kulde- og ventilasjonsteknikk er spennende fag som favner bredt og hele tiden er i utvikling, her blandes kuldeteknikk, VVS, elektro, automasjon og ventilasjon sammen på utallige anvendelsesområder. Systemforståelse og interessante arbeidsoppgaver er et kjennetegn, så dette er yrket for deg som er teknisk interessert, allsidig og nysgjerrig. Du må også være ansvarsbevisst og selvstendig. 

Hvor jobber kulde- og ventilasjonsteknikeren?
Kuldeteknikeren jobber hos en kulde- og varmepumpeentreprenør eller leverandør, der man selger og prosjekterer kuldeanlegg og varmepumper for alle formål. Tilsvarende jobber ventilasjonsteknikeren hos en ventilasjonsentreprenør eller leverandør. Bygging og vedlikehold av kuldeanlegg, varmepumper og ventilasjonsanlegg skjer overalt i samfunnet, for eksempel bolig, butikker, hoteller, kontorbygg, sykehus, ishaller, slakterier og fiskebåter.

Videre utdanning
Trondheim Fagskole tilbyr fordypning i Kulde og varmepumpeteknikk. Utdanningen er to-årig, men det er også en mulighet å avslutte etter ett år med kompetanse kjølemaskinist. Fagskolen i Oslo, Linje for bygg og anlegg, tilbyr fordypning KEM (klima, energi og miljø) i bygg tilbys som 3-årig deltidsstudium på kveldstid. Fullført utdanning er også godkjent av mesterbrevnemnda som teoretisk grunnlag for mesterbrev.  Hovedkravet for inntak er at en har relevant fagbrev og praksis.  

Høyere utdanning
Dersom du har gått fagskolen, er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudier via Y-veien. Disse studiene er spesielt tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Med denne studiekompetansen kan du også studere videre på universitet eller høgskole.

Hvordan bli ventilasjonstekniker?

Ventilasjonstekniker er et nytt håndverksyrke fra 2021 innen elektrofaget. Fagarbeideren monterer, innregulerer og feilsøker ventilasjonsanlegg og tilhørende komponenter som ventilasjonsaggregater og automatikk. Slike systemer kan være ventilasjonsanlegg for allmennventilasjon og anlegg for spesialventilasjon for industrien og sykehus. Fagbeideren kan også jobbe med renromsventilasjon som benyttes der det settes spesielt strenge krav til luftkvalitet og kontrollert atmosfære.

Utdanningen
Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig:

 • Videregående trinn 1 (Vg1): Elektrofag eller teknikk og industriell produksjon
 • Videregående trinn 2 (Vg2): Ventilasjon- og kuldeteknikk
 • Videregående trinn 3 (Vg3): To år opplæring i bedrift: ventilasjonsteknikkfaget

Fullført og bestått opplæring og fagprøve fører fram til fagbrev som ventilasjonstekniker. Du kan lese mer om fagutdanningen på på vilbli.no. På utdanning.no kan du lese mer om yrket som ventilasjonstekniker.

Søke utdanning
VIGO er nettstedet for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring/realkompetansevurdering. 1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.

Videreutdanning
Dersom du har valgt yrkesfag på videregående og har fått fagbrev eller svennebrev, er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudier via Y-veien. Disse studiene er spesielt tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Med denne studiekompetansen kan du også studere videre på universitet eller høgskole.

Du kan også velge toårig fagskole på heltid eller deltid, for å bli formann, prosjektleder eller selger for ventilasjonsprodukter.

Hvordan bli kulde- og varmepumpetekniker?

Kulde- og varmepumpetekniker er et håndverksyrke innen elektrofaget. Fagarbeideren monterer og feilsøker kulde- og varmepumpesystemer. Slike systemer kan være både kjøleanlegg og varmepumper.

Utdanningen
Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig:

 • Videregående trinn 1 (Vg1): Elektrofag eller teknikk og industriell produksjon
 • Videregående trinn 2 (Vg2): Ventilasjon- og kuldeteknikk
 • Videregående trinn 3 (Vg3): To år opplæring i bedrift: kulde- og varmepumpeteknikkfaget

Fullført og bestått opplæring og fagprøve fører fram til fagbrev som kulde- og varmepumpetekniker. Du kan lese mer om fagutdanningen på på vilbli.no. På utdanning.no kan du lese mer om yrket som kulde- og varmepumpetekniker.

Søke utdanning
VIGO er nettstedet for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring/realkompetansevurdering. 1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.

Videreutdanning
Dersom du har valgt yrkesfag på videregående og har fått fagbrev eller svennebrev, er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudier via Y-veien. Disse studiene er spesielt tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Med denne studiekompetansen kan du også studere videre på universitet eller høgskole.

Du kan også velge toårig fagskole på heltid eller deltid, for å bli formann, prosjektleder eller selger for kuldeprodukter.

Slik tar du fagbrev som praksiskandidat

Voksne med lang praksis innenfor et yrke kan avlegge fagprøve som praksiskandidat. Praksiskandidatordningen er regulert i opplæringsloven § 3-5 og gir dem med lang relevant erfaring mulighet til å ta fagbrev uten opplæring i skole og læretid i bedrift.

Kravet for å melde seg opp til fagprøve som praksiskandidat er at du må dokumentere minst 5 års relevant og allsidig praksis fra fagfeltet og i tillegg bestå en teoretisk eksamen som privatist (praksiskandidateksamen) med kompetansemål fra aktuell læreplan i Vg3, før fagprøven kan avlegges.

Det er fagopplæringskontoret i fylkeskommunen som vurderer og godkjenner praksis ved oppmelding til den praktiske del av fagprøven. Orienter deg gjerne allerede fra starten om hvor mye praksis du trenger, og hva du får godkjent. For å sjekke om din realkompetanse oppfyller kravene, kontakter du fagopplæringskontoret i fylket ditt.

Lenke til fagopplæringskontorer i fylkeskommunene
https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/fagopplaeringskontorene

Hvordan melde seg opp til fagprøven?

Hva må praksiskandidaten gjøre?
Kandidaten må selv melde seg opp til fagprøven i det fylket han eller hun har registrert bostedsadresse i folkeregisteret. Det er ingen frist for oppmelding til fagprøven.

Oppmeldingen gjøres elektronisk og det skal legges ved dokumentasjon på fem års praksis i lærefaget, kompetansebevis for bestått teorieksamen og betalt prøveavgift.

Når oppmeldingen er godkjent sendes den til prøvenemnda. Prøvenemnda kontakter deg cirka én måned før oppstart av fagprøven. Hvor lang tid det tar før prøven kan avvikles, avhenger av når det passer for deg, prøvestedet og prøvenemnda. Det kan ta over seks måneder fra du melder deg opp til prøven kan gjennomføres.

Hvor skal fagprøven finne sted?
I utgangspunktet er praksiskandidater selv ansvarlig for å finne et egnet sted for fagprøven og gjøre avtale med prøvestedet. Det er naturlig at prøven foregår på arbeidsstedet til kandidaten. Kandidaten må opplyse om navn på prøvested på oppmeldingen, og si noe om når det passer å gå opp og hvem i bedriften som kan være kontaktperson. VKE tilbyr prøvestasjoner for fagprøver på Kuben Yrkesarena som kan leies.

Hvem lager oppgaven?
Oppgaven lages av prøvenemnda og tar utgangspunkt i Vg3-læreplanen for det aktuelle faget. Fagprøven skal gjennomføres over minst seks virkedager.

Hvordan foregår fagprøven?
Fagprøven er en praktisk prøve knyttet opp mot kompetansemålene i læreplanen i faget. Prøven består av en planleggings-, en gjennomførings-, en egenvurderings og en dokumentasjonsdel. Prøven vil være nært knyttet opp til det daglige arbeidet på arbeidsstedet ditt. Representantene fra prøvenemnda vil informere deg mer om krav til hvordan planlegging og evaluering skal dokumenteres.

Hva skjer når jeg har bestått?
Etter at du har bestått fagprøven vil du få tilsendt et kompetansebevis. Det er dette kompetansebeviset du skal bruke når du søker deg jobb som fagarbeider. I tillegg vil det bli utstedt et fagbrev.

Lenke til fagopplæringskontorer i fylkeskommunene
https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/fagopplaeringskontorene

Hvorfor bli KEM fagskoleingeniør?

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag. Med en utdannelse i KEM (Klima, Energi og Miljø i bygg) fra de tekniske fagskolene får man en krysskompetanse som stadig blir viktigere. Studiet gir en helhetlig forståelse av byggeprosessen og de tekniske installasjonene. En Fagskoleingeniør KEM bidrar til å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til Klima, Energi og Miljø.

Moderne bygg blir teknisk mer og mer kompliserte, og behovet for energieffektivitet er økende. Energibruken og miljøbelastningen skal reduseres betydelig uten at det går ut over inneklimaet. Dette krever en helhetlig forståelse av byggeprosessen og de tekniske installasjonene. På KEM-studiet ved de tekniske fagskolene får studentene den faglige dybden bransjen krever, og en kompetanse markedet er avhengig av.

Viktig for samfunnet
Fokuset på klima, miljø og energisparing i samfunnet er økende, og byggenæringen har et stort ansvar når det gjelder å lage bærekraftige og energisparende bygg. Kunnskap om inneklima og energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg er derfor viktig for å kunne drive på en miljøvennlig måte. Dette er kompetanse KEM-teknikerne sitter inne med, og studiet er dermed viktig for å kunne innfri samfunnets krav til grønne bygg. Studiet erstatter den tidligere fordypningen i VVS-teknikk (Varme, Ventilasjon og Sanitær), og er mer tilpasset dagens kompetansebehov. KEM-linjen er også mer praktisk rettet enn VVS-fordypningen.

Åpner mange dører
KEM-studiet gir opplæring i energi og miljø i bygg, vannbårne varme- og kjøleanlegg, sanitærprosjektering, ventilasjonsanlegg, elektro og automasjon, kundebehandling/IKT og prosjekt­gjennom­føring. Med denne utdanningen blir man godt kvalifisert til stillinger innen prosjektering, ­beregning og tegning, drift og vedlikehold av VVS-anlegg. Etter utdanningen har man også kompetanse til å arbeide med byggesaksprosedyrer, ledelsesoppgaver i forbindelse med installasjonsoppdrag, samt HMS- og kvalitetssikring. KEM-studiet åpner altså en rekke spennende dører i yrkeslivet.

Tilrettelagt bransjens behov
Både VKE og Rørentreprenørene Norge har hatt viktige roller i utviklingen av studiet, og KEM-linjen er dermed tilrettelagt både for arbeidsmarkedet og byggebransjenes behov. Studentene har i hovedsak bakgrunn som kuldeteknikere og rørleggere, og får innblikk i hverandres fagfelt under utdannelsen. Dette gir en viktig krysskompetanse som gjør det mulig å se helheten i byggeprosjektene.

Utdanning og læremidler

Videregående skoler

Videregående skoler som tilbyr Vg2 kulde- og ventilasjonsteknikk per 2022:

Akershus
Ås videregående skole
Gamle Hogstvetvei 9
1435 Ås

Buskerud
Åssiden videregående skole
Betzy Kjelsbergs vei 267
3028 Drammen

Hedmark
Ringsaker videregående skole
Skoleveien 16
2380 Brumunddal

Møre og Romsdal
Borgund vidaregåande skole
Yrkesskolevegen 20
6011 Ålesund

Nordland
Nordland har en egen modell hvor elever på Vg2 Automasjon kan ta tilleggsfag i Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk.
Sortland videregående skole
Parkveien 7
8400 Sortland

Oslo
Kuben videregående skole
Kabelgata 10-12
0580 Oslo

Rogaland
Godalen videregående skole
Østre Ring 55
4015 Stavanger

Telemark
Notodden videregående skole
Heddalsvegen 4
3674 Notodden

Troms
Ishavsbyen videregående skole
Breiviklia 1
9019 Tromsø

Trøndelag
Heimdal videregående skole
Saupstadringen 9
7078 Saupstad

Vestland
Slåtthaug videregående skole
Slåtthaugvegen 134
5222 Nesttun

Østfold
Malakoff videregående skole
Dyrevegen 9
1532 Moss

Lærling og lærebedrifter

Lærling er en som får opplæring i bedrift og som har skrevet lærekontrakt med sikte på fagprøve i faget. Læretidens lengde kan variere ut fra hvilket fag som velges og hva en har av skolebakgrunn. Normalt er det 2 år som tilsammen skal utgjøre et år opplæring og et år verdiskaping i lærebedrift.

En lærling kan læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset din virksomhets behov. Når læretiden er over, kan du rekruttere en medarbeider som har bevist sin dyktighet.

En lærling er en god og lønnsom investering
En ungdom tilfører bedriften nye impulser og oppdatert kunnskap.  Lærlingen blir i løpet av læretiden stadig mer produktiv og lønnsom for din virksomhet, og bidrar ofte direkte til inntekter.  Videreføring av kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar til å sikre fremtiden for kulde- og varmepumpebransjen. Seriøsitet, kvalitet og pålitelighet er holdninger som skapes gjennom praksis. Bedriften styrker sitt omdømme gjennom å ta inn lærlinger.

Krav om lærlinger ved offentlige anskaffeler
Fra 1. januar 2017 skal det være lærlinger på alle bygg- og anleggsprosjekter og tjenester som det offentlige betaler for. Kravet gjelder tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter i bransjer med særlig behov for læreplasser. Les forskriften her: Forskrift om plikt til bruk av lærlinger i off. kontrakter.

Hva kreves av en lærebedrift?

 • Faglig leders kompetanse
  Fag- eller svennebrev, mesterbrev, utdannelse fra fagskole eller ingeniørhøgskole pluss noen års praksis eller seks års allsidig praksis fra faget.
 • Bedriften/virksomheten
  Faglig leder bør gjennomgå læreplanen for faget (www.udir.no) og sikre at bedriften har arbeidsoppgaver og utstyr, slik at lærlingen kan få full opplæring. 

Det enkleste er å bruke et Opplæringskontor for elektrofag
Et opplæringskontor et samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. Opplæringskontoret (OK) har et faglig og administrativt ansvar for lærlingen, og følger lærlingen systematisk opp gjennom hele læretiden. OK avholder nødvendige kurs til selvkost, som kurs i bruk av farlig verktøy, personløfter, arbeid i høyden, varme arbeider, branntetting, og kurs som bygger på forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE).  Du kan lese mer om Opplæringskontorene for elektrofag her.

Utplasseringsbedrift
Du har også muligheten til å være utplasseringsbedrift for Vg1- og Vg2-elever som skal ha YFF (yrkesfaglig fordyping), og på den måten bli kjent med potensielle lærlinger. 

Bransjens fremtid er bedriftens ansvar
Bedriftenes inntak av utplasseringselever og lærlinger er grunnlaget for utformingen av skoletilbudet ved de videregående skolene.  Om bedriftene ikke tar inn lærlinger, trues bransjens utdanningstilbud. Husk at bransjens ansvar er å gi lærlingen en mulighet til å ta fagbrevet, å skaffe seg jobb er lærlingens ansvar.

Last ned VKE Lærlingbrosjyre.

Fagskoler

Følgende skoler tilbyr fagskoleutdanning innen KEM (Klima, Energi og Miljø i bygg) som gir graden Fagskoleingeniør.

KEM, heltid:
Fagskolen Innlandet (Gjøvik)
Fagskulen i Sogn og Fjordane (Førde)
Sørlandets fagskole (Grimstad)

KEM, deltid:
Fagskolen Oslo Akershus (Oslo)

KEM, nettbasert:
Fagskolen i Hordaland (Nordnes)
Fagskolen Innlandet (Gjøvik)
Fagskolen Tinius Olsen (Kongsberg)
Fagskulen i Sogn og Fjordane (Førde)
Stjørdal fagskole (Stjørdal)

Informasjon fra Nasjonalt opptakskontor for fagskolen finner du her.

Felles side for Fagskolene Østlandet finner du her.

vigo.no finner du søknadsskjema til utdanningen, og mer informasjon om de ulike tilbudene og studiestedene.

Høyskole og universitet

Bachelor og masterprogram
Ved flere norske høyskoler og universiteter er det mulig å ta en mastergrad i faget Energi og Miljø.

Doktorgrad (Ph.d.)
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi på NTNU tilbyr faget Kulde- og varmepumpeteknikk i doktorgradsprogrammet energi- og prosessteknikk.

Nettbasert undervisning

Gjennom Elskolen i Nelfo tilbyr VKE nettbasert kurs i Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk. I tillegg har Nelfoskolen et eget tilbud av nettbaserte kurs.

Faglitteratur og læremidler

Prøvestasjon kulde

VKE leier ut prøvestasjonen med kulderigg på Kuben Yrkesarena til kandidater som ønsker å gå opp til fagprøven i kulde- og varmepumpeteknikkfaget.

Prøvestasjon ventilasjon

VKE leier ut prøvestasjon på Kuben Yrkesarena til kandidater som ønsker å gå opp til fagprøven i ventilasjonsteknikkfaget.

Opplæringskontorer

Ventilasjonstekniker og kuldemontør hører inn under elektrofag. Her finner du en oversikt over opplæringskontorene.

Lurer du på noe mer? Ta gjerne kontakt!
 • Thor E. Lexow
 • Administrerende direktør
 • Espen Rønning
 • Fagsjef

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: