Prøvestasjon med kulderigg til utleie

VKE leier ut prøvestasjonen med kulderigg på Kuben Yrkesarena til kandidater som ønsker å gå opp til fagprøven i kulde- og varmepumpemontørfaget.

Rutiner ved leie av prøvestasjonen

Bestill tid

Prøvestasjonen er tilrettelagt for å avlegge den praktiske delen av fagprøven i kulde- og varmepumpemontørfaget. Prøvestasjonen leies ut i perioder på to uker av gangen. For å bestille tid for prøveavleggelse tar lærebedriften kontakt med VKEs sekretariat. Informasjon til bedriften/kandidaten oversendes i god tid før avtalt time.
Kontakt sekretariatet her for å bestille tid.

Ledige og opptatte tidspunkt for prøveavleggelse

Bestilling av prøvenemnd

Etter at tid er bestilt på prøvestasjonen må Fagopplæringskontoret i kandidatens hjemfylke motta skjema for oppmelding til fagprøve. De sjekker at teoriprøven er bestått og at tilstrekkelig med læretid er gjennomført før de godkjenner oppmeldingen og bestiller prøvenemnden. I oppmeldingen skriver bedriften at de ønsker å bruke VKEs prøvestasjon. Husk at det må gis beskjed til Fagopplæringskontoret i fylket i god tid før prøveavleggelse.

Utleiepriser 2022

Utleieprisen er kr 14.000,- eks. mva per kandidat for medlemmer av VKE.

Ikke-medlemmer betaler kr 22.000,- eks. mva per kandidat.

Leiebeløpet skal forhåndsinnbetales senest én uke før avtalt oppstartsdag for kandidaten. Betaling skjer via tilsendt faktura. Leiebeløpet inkluderer forbruksmateriell for inntil kr 3.500,- (nettopriser hos Moderne Kjøling AS).

Eventuell avbestilling må skje minst 4 uker før første dag for prøveavleggelsen, ellers vil bedriften/kandidaten bli belastet med et avbestillingsgebyr på kr 2.500,- eks. mva.