VKE

Innhold

Les VKEs høringsuttalelser

VKE jobber for at våre medlemmers interesser blir ivaretatt når lover og forskrifter som påvirker vår bransje blir utarbeidet.