Les VKEs høringsuttalelser

VKE jobber for at våre medlemmers interesser blir ivaretatt når lover og forskrifter som påvirker vår bransje blir utarbeidet.

VKE følger med på høringer, deltar på innspillsmøter og utarbeider høringsuttalelser. Slik bidrar VKE til at lover, forskrifter og rammebetingelser ivaretar interessene til VKEs medlemsbedrifter. I tillegg gir VKE forløpende kommentarer på relevante norske, europeiske og internasjonale standarder som er under utvikling.

Les VKEs høringsuttalelser her:

2021-09-30 VKE høringsuttalelse DiBK - Klimabaserte energikrav.pdf

2021-09-10 VKE høringsuttalelse OED - EED.pdf

2021-09-10 VKE høringsuttalelse OED - RED.pdf

2021-04-14 VKE høringsuttalelse OED - Spillvarme EED art 14.5.pdf

2021-03-12 VKE høringsuttalelse - Økodesign og energimerking AHU.pdf

2021-01-28 VKE høringsuttalelse - Klimaplan for 2021-2030.pdf

2021-01-15 VKE høringsuttalelse - Energikartleggingsforskriften.pdf

2020-12-02 VKE innspill helhetlig strategi bygg og eiendom.pdf

2020-09-01 VKE Høringsuttalelse KMD - Byggkvalitet.pdf

2020-05-25 VKE Høringsuttalelse NVE - ny nettleie.pdf

2020-05-13 VKE Høringsuttalelse OED forprosjekt ny energimerkeordning.pdf

2020-04-30 VKE høringsuttalelse Klimakur 2030.pdf

2019-05-29 VKE innspillskommentar til nNEB.pdf

2019-03-01 VKE innspillskommentar til utkast til nytt energimerke rev.pdf

2019-02-15 VKE høringskommentar til Forslag til forskrift om lån fra Husbanken.pdf

2019-01-28 VKE høringskommentar til endringer i energiloven og naturgassloven.pdf

2018-12-05 VKE høringskommentar til Direktiv 2018-844-EU om endring av bygningsenergidirektivet.pdf

2018-09-14 VKE høringskommentar til endringer i sentral godkjenning SAK10.pdf

2018-05-11 VKE høringskommentar til TEK17 14-4 Energiforsyning.pdf

2018-02-28 VKE høringskommentar effekttariffer.pdf

2017-12-08 VKE innspill til energimerkeordningen.pdf

2016-10-18 F-gass - Høringssvar fra VKE.pdf

2015-05-26 Eksisterende bygg forenkling SAK10 og TEK10 høringsuttalelse fra VKE.pdf

2015-05-18 Høring fra VKE TEK nye energikrav.pdf