Les VKEs høringsuttalelser

VKE jobber for at våre medlemmers interesser blir ivaretatt når lover og forskrifter som påvirker vår bransje blir utarbeidet.

VKE følger med på høringer, deltar på innspillsmøter og utarbeider høringsuttalelser. Slik bidrar VKE til at lover, forskrifter og rammebetingelser ivaretar interessene til VKEs medlemsbedrifter. I tillegg gir VKE forløpende kommentarer på relevante norske, europeiske og internasjonale standarder som er under utvikling.

Les VKEs høringsuttalelser her:

2024-03-12 VKE høringskommentar EUs EED.pdf

2024-02-29 VKE - DiBK høringsinnspill endringer i energikrav.pdf

2024-01-31 VKE - DiBK høringsinnspill kvalifikasjonskrav.pdf

2023-12-18 VKE høringskommentar endring i energimerkeforskriften.pdf

2023-10-13 VKE Høringsuttalelse Helsedirektoratet - Veil forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO.pdf

2023-04-21 VKE innspill OED - Handlingsplan energieffektivisering.pdf

2023-02-01 VKE høringsuttalelse NVE - Regulering av FV-pris.pdf

2022-09-30 VKE høringsuttalelse DFØ - Bærekraftige anskaffelser for bygg.pdf

2022-08-19 VKE høringsuttalelse MD – Forslag til ny f-gassforordning.pdf

2022-02-28 VKE høringskommentar til forslag til nytt bygningsenergidirektiv (EPBD).pdf

2021-09-30 VKE høringsuttalelse DiBK - Klimabaserte energikrav.pdf

2021-09-10 VKE høringsuttalelse OED - EED.pdf

2021-09-10 VKE høringsuttalelse OED - RED.pdf

2021-04-14 VKE høringsuttalelse OED - Spillvarme EED art 14.5.pdf

2021-03-12 VKE høringsuttalelse - Økodesign og energimerking AHU.pdf

2021-01-28 VKE høringsuttalelse - Klimaplan for 2021-2030.pdf

2021-01-15 VKE høringsuttalelse - Energikartleggingsforskriften.pdf

2020-12-02 VKE innspill helhetlig strategi bygg og eiendom.pdf

2020-09-01 VKE Høringsuttalelse KMD - Byggkvalitet.pdf

2020-05-25 VKE Høringsuttalelse NVE - ny nettleie.pdf

2020-05-13 VKE Høringsuttalelse OED forprosjekt ny energimerkeordning.pdf

2020-04-30 VKE høringsuttalelse Klimakur 2030.pdf

2019-05-29 VKE innspillskommentar til nNEB.pdf

2019-03-01 VKE innspillskommentar til utkast til nytt energimerke rev.pdf

2019-02-15 VKE høringskommentar til Forslag til forskrift om lån fra Husbanken.pdf

2019-01-28 VKE høringskommentar til endringer i energiloven og naturgassloven.pdf

2018-12-05 VKE høringskommentar til Direktiv 2018-844-EU om endring av bygningsenergidirektivet.pdf

2018-09-14 VKE høringskommentar til endringer i sentral godkjenning SAK10.pdf

2018-05-11 VKE høringskommentar til TEK17 14-4 Energiforsyning.pdf

2018-02-28 VKE høringskommentar effekttariffer.pdf

2017-12-08 VKE innspill til energimerkeordningen.pdf

2016-10-18 F-gass - Høringssvar fra VKE.pdf

2015-05-26 Eksisterende bygg forenkling SAK10 og TEK10 høringsuttalelse fra VKE.pdf

2015-05-18 Høring fra VKE TEK nye energikrav.pdf

Siste nytt om lover og forskrifter

  1. Mer av alt – raskere

    "Mer av alt – raskere" er den fengende tittelen på rapporten som energikommisjonen leverte 1. februar til olje- og energiministeren. Rapporten inneholder en rekke tiltak og anbefalinger for å få til et taktskifte i norsk energipolitikk. VKE har gått gjennom rapporten og ser mange gode tiltak innen varmepumper, varmegjenvinning og energieffektivisering som er kjernevirksomheten til våre medlemmer.

  2. Energieffektivisering først!

    EU-kommisjonen slapp i sommer forslag til revidert energieffektiviseringsdirektiv (EED) og fornybardirektiv (RED). Direktivene er høyt prioritert av EU som en del av klimapakken 'Fit for 55', EUs plan for å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. Olje- og energidepartementet gjennomførte en nasjonal høring som VKE har svart på.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: