Arrangementer og kurs

Kurs for ventilasjons-, kulde- og varmepumpebransjen

NOVAP-kurs med rabatt for VKE-medlemmer

NOVAP-kurs med rabatt for VKE-medlemmer
NOVAP holder en rekke kurs innen brannfarlige kuldemedier, F-gass-sertifisering, lover og regler for varmepumpebransjen, luft-til-luft-varmepumpekurs og optimal prosjektering av varmepumpeanlegg.

F-gass forordningen som er innført i Norge krever at alle som monterer varmepumper må være sertifisert. Man må ha F-gass sertifikat dersom man skal installere split luft/luft og luft/vann anlegg samt om man gjør inngrep i kuldekretsen på varmepumpen.

VKE-medlemmer får rabatt på kurs i regi av NOVAP, husk å oppgi at du er ansatt i en bedrift som er VKE-medlem ved kurspåmelding.

Les mer om NOVAPs kurs her.

Kuldeoperatør og kuldemaskinist

Grunnleggende Kuldeoperatør (kategori 1/1A)
Dette kurset tilbys ved Navitas som er ressurssenteret ved Trondheim Fagskole, og kvalifiserer deltaker til å passe mindre kuldeanlegg i klasse 1. Denne type anlegg er vanlig i dagligvarebutikker, hoteller, mindre institusjoner og hvitevarer. I dette inngår kontroll og vedlikehold av anlegg og feilsøking på enkle anlegg.

Videregående Kuldemaskinist (kategori 2/2A)
I forbindelse med kuldesertifiseringens overgangsregler for personer med lang kuldeoperatørerfaring, som dermed har muligheten til å løse klasse 2 sertifikat, tilbys et 70 timers videregående kuldeoperatørkurs ved Navitas som er ressurssenteret ved ved Trondheim Fagskole. Kurset gir 3 kuldeteoripoeng.

Les mer her.

HMS-kurs for kulde- og varmepumpeanlegg

HMS-kurs for kulde- og varmepumpeanlegg (tidligere ammoniakk-kurset)
Dette kurset ved Trondheim Fagskole skal kvalifisere driftspersonell til sikker drift av kulde- og varmepumpeanlegg i tråd med de HMS-krav som stilles til eiere og brukere. Kurset er nødvendig for de som eier eller har driftsansvar for større kulde- og/eller varmepumpeanlegg, og nyttig for entreprenører, servicepersonell og kuldemontører.

Les mer om kuldeoperatørkursene ved Trondheim Fagskole her.

Sertifiseringskurs i hardlodding

Sertifiseringskurs i hardlodding
Du finner kurs i hardlodding med sertifisering iht NS-EN ISO 13585:2012 i flere av landets største byer.

Oslo/Stavanger: Les mer om sertifiseringskurs i hardlodding ved Kiwa Norge her.
Trondheim: Les mer om sertifiseringskurs i hardlodding ved Trondheim Fagskole her.

Kurs ved opplæringskontorene

Kurs ved opplæringskontorene for elektrofag
De fleste opplæringskontor for elektrofag avholder kurs i bruk av farlig verktøy, personløfter, arbeid i høyden, varme arbeider, branntetting, og kurs som bygger på forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE).  Disse er ofte det rimeligste alternativet.

Les mer om opplæringskontorene for elektrofag her.

Kurs i el-sikkerhet (FSE)

Kurs i el-sikkerhet på kulde- og varmepumpetekniske anlegg
El-sikkerhet er blitt et stadig viktigere element i kulde- og varmepumpebransjen. Hva har kuldemontøren i dag rett til å utføre på den elektriske delen av anleggene? Hvilket betydelig ansvar kan følge av ukvalifisert opptreden på elektrosiden? Med mindre man bruker godkjente elektrikere, er det kun er fagpersonell med gyldig fagbrev i kulde- og varmepumpemontørfaget som har adgang til å gjøre arbeider på el-siden, og da i begrenset omfang. Altså har man lov til å koble til og fra, men ikke gjøre endringer i den grunnleggende el-systemet.

Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg (FSE) stiller krav til at alle som skal jobbe i nærheten av elektriske anlegg har vært gjennom nødvendig sikkerhetsopplæring. Krav stilles til at aktivitetene ve elektriske anlegg skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal være iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier. Kravet om at personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon anses oppfylt dersom dette gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Det er mange tilbydere av FSE-kurs blant annet hos opplæringskontorene for elektrofag og Trainor.

Kurs i kuldeteknikk for fagprøve

Kurs i kuldeteknikk for fagprøve
Praksiskandidatordningen er regulert i opplæringsloven § 3-5. Moderne Kjøling holder kurs i kuldeteknikk for de som ønsker å ta fagprøven som privatist. Kuldeteorikurset er et forberedende kurs for teorieksamen til fagbrev som kuldemontør.

Påmelding til Moderne Kjøling AS:  tlf. 22 08 78 31.

Ingen treff

Type arrangement
Velg område
Fylker

Ingen treff. Prøv igjen med andre filter.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: