Prøvestasjon med ventilasjonsrigg til utleie

VKE leier ut prøvestasjonen med ventilasjonsrigg på Kuben Yrkesarena til kandidater som ønsker å gå opp til fagprøven i ventilasjonsteknikkfaget.

Last ned informasjon om prøvestasjonen

Rutiner ved leie av prøvestasjonen

Bestill tid

Prøvestasjonen er tilrettelagt for å avlegge den praktiske delen av fagprøven i ventilasjonsteknikkfaget. Prøvestasjonen leies ut i perioder på to uker av gangen. For å bestille tid for prøveavleggelse tar lærebedriften kontakt med VKEs sekretariat. Informasjon til bedriften/kandidaten oversendes i god tid før avtalt time.

Ledige og opptatte tidspunkt for prøveavleggelse

Bestilling av prøvenemnd

Etter at tid er bestilt på prøvestasjonen må Fagopplæringskontoret i kandidatens hjemfylke motta skjema for oppmelding til fagprøve. De sjekker at teoriprøven er bestått og at tilstrekkelig med læretid er gjennomført før de godkjenner oppmeldingen og bestiller prøvenemnden. I oppmeldingen skriver bedriften at de ønsker å bruke VKEs prøvestasjon. Husk at det må gis beskjed til Fagopplæringskontoret i fylket i god tid før prøveavleggelse.

Utleiepriser 2024

Utleieprisen er kr 12.000,- eks. mva per kandidat for medlemmer av VKE.

Ikke-medlemmer betaler kr 19.000,- eks. mva per kandidat.

Leiebeløpet skal forhåndsinnbetales senest én uke før avtalt oppstartsdag for kandidaten. Betaling skjer via tilsendt faktura. Leiebeløpet inkluderer forbruksmateriell for inntil kr 2.000,- (nettopriser hos Moderne Kjøling AS).

Eventuell avbestilling må skje minst 4 uker før første dag for prøveavleggelsen, ellers vil bedriften/kandidaten bli belastet med et avbestillingsgebyr på kr 2.500,- eks. mva.

  • Espen Rønning
  • Fagsjef

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: