Kompendium for sertifisering i F-gassforordningen

Boken er skrevet for deg som skal F-gass-sertifisere deg for første gang eller om du skal opp til resertifisering. Boken ble oppdatert i 2019 og omhandler alle tema som det kreves kunnskaper i for å kunne bli F-gass-sertifisert i kategori I, II, III eller IV i henhold til den reviderte forordningen (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige klimagasser.

Boken er skrevet og illustrert slik at den egner seg for selvstudium. Innholdet i boken gir en grunnleggende innføring i faget kulde- og varmepumpeteknikk. Den gir en god forståelse av hvordan kulde- og varmepumpeanlegg fungerer, om systemer og prosesser, om drift og vedlikehold og om HMS for slike anlegg. Den egner seg også som oppslagsbok for teknisk personell innen bygg, rørleggere, automatikere, og personell som bør ha en grunnleggende forståelse av hvordan kulde- og varmepumpeanlegg fungerer. Boken gir også en innføring om relevante teknologier som erstatter eller minsker anvendelsen av F-gasser, samt sikker håndtering ved bruk av disse.

Boken inneholde 200 relevante spørsmål med svar og med henvisning til hvor i boken temaet er omtalt.

Forfatter: Svein Gaasholt
Tittel: Kompendium for Fgass-sertifisering Kulde- og Varmepumpeanlegg
Forlag: Anser AS, Kulde- og Varmepumpeteknisk kompetanse
E-post:
ISBN 978-82-691361-1-1

Distribusjon/salg: Moderne Kjøling AS

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: