VKE

Innhold

Veiledning til kuldestandarden

F-gass, Kulde, HMS

Publisert

Veiledningen introduserer kuldestandardserien NS-EN 378 fra 2016 for alle som er i befatning med kuldeanlegg og varmepumper, og spesielt kuldeentreprenører.

På oppdrag fra Miljødirektoratet og Standard Norge har VKE laget en informativ og visuell veiledning til kuldestandarden NS-EN 378:2016, del 1 – 4. 

Last ned veildning til kuldestandarden NS-EN 378:2016 her.

Den nye kuldestandarden NS-EN 378:2016 «Kuldeanlegg og varmepumper» er oversatt til norsk. Spesielt viktig er det at denne utgaven dekker den økte bruken av klimasmarte kuldemedier, som enten er brannfarlige, giftige, eller arbeider med høyt trykk.

Standardene i serien NS-EN 378-1:2016 omfatter sikkerhets- og miljøkrav for kuldeanlegg og varmepumper:

Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier
Del 2: Utforming, bygging, prøving, merking og dokumentasjon
Del 3: Oppstillingssted og personvern
Del 4: Drift, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk

Kuldestandarden kan kjøpes fra nettbutikken Standard Online her.