VKE

Innhold

Enova overtar energimerkingen

Næringspolitikk, Energi

Publisert

Når energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg nå overføres til ENOVA byr dette på store muligheter!

Ansvaret for drift og videreutvikling av ordningene for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg ligger i dag hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Olje- og energidepartementet vil fra 1. juli 2016 legge ansvaret for ordningene for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg til Enova.

 - Dette byr på store muligheter!  sier daglig leder i VKE Aud Børset. 

I første omgang legges det opp til en overføring av det administrative ansvaret, men Enova bør også benytte anledningen til å stramme opp ordningen.   VKE vet at det er et stort potensiale for energieffektivisering i eksisterende bygg, og dermed mye å hente på at ordningen fungerer. 

- Ved å koble den til ENOVAS støtteordningen tror jeg vi ville sett større gjennomføring avenergieffektiviserende tiltak. Enda bedre om tilsyn i tillegg ble prioritert, slik VKE har tatt opp tidligere, avslutter Børset. 

Høringsfristen er 6. juni.  Medlemsbedriftene oppfordres til å komme med innspill enten til VKE eller direkte til Olje og energidepartementet.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--endring-av-forskrift-om-energimerking-av-bygninger-og-energivurdering-av-tekniske-anlegg-energimerkeforskriften/id2482846/