VKE

Innhold

Meget godt år for klimamarkedet!

Tall og fakta, Inneklima

Publisert

2017 ser ut til å bli et godt år for klimamarkedet, og vi venter en vekst på hele 6,4 %, noe som gir et marked på mer enn 12 mrd. kroner i 2017, sier daglig leder i VKE Thor Lexow.

I disse dager sendes VKE Markedsrapport 2/2017 for klimamarkedet ut til medlemsbedriftene. Rapporten gis ut to ganger per år, én på høsten og én på våren. Rapporten produseres i samarbeid med Prognosesenteret AS.

Meget godt år
Rapporten og prognosen viser at 2017 blir et meget godt år. I 2018 ventes det at markedet går marginalt ned, med 0,5 %, før det blir moderat vekst igjen i 2019. Selv om det ikke ventes ytterligere vekst etter 2017, blir aktivitetsnivået i 2018 og 2019 liggende om lag 7 % over 2016-nivået.

Nye yrkesbygg er lokomotivet
Mesteparten av klimaarbeidene foregår i forbindelse med oppføring av nye yrkesbygg, og det er nybygg som står bak mesteparten av den sterke ventede veksten i klimamarkedet i 2017.

Forventet nedgang i boligmarkedet fra 2018
Klimamarkedet tilknyttet nye boliger utgjør anslagsvis ca. 13 % av totalen, og vi venter at det blir igangsatt 38 000 boliger i Norge i år, som vil være det høyeste antallet siden 1979. For 2017 venter vi en videre økning på 5 % i igangsettingen av boliger, før det blir en nedgang på 10,5 % i 2018 og deretter 2,9 % i 2019.