Artikler

Vis filtrering

28 resultater

Type artikkel
Velg område
28 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Stort engasjement for ombruk av VVS

  Forskning viser at VVS står for hele 20 % av utslippene for nybygg og mer enn det dobbelte ved rehab. Samtidig fører hyppige ombygginger og riving til at mye verdifullt utstyr kastes. Skal vi ta klima- og naturkrisen på alvor kan ikke lengre brukt VVS-utstyr sees på som avfall, men som en ressurs. Dette var bakteppet for seminaret og workshopen som Multiconsult, VKE, FutureBuilt, Statsbygg, Proptech Innovation og Construction City arrangerte den 24. mai. Fikk du ikke med deg seminaret så kan du se det her.

 2. Dårlig inneklima gir redusert folkehelse

  Hovedformålet med bygninger er å oppnå ønsket komfort i form av godt inneklima. Uten et godt og sunt inneklima blir ikke bygningene spesielt gode funksjonsbygg, hverken for produksjon, læring, kontordrift, sykehus eller bolig. Sykdomsbyrden knyttet til dårlig inneluftkvalitet i EU tilsvarer at 2 millioner leveår med god helse går tapt årlig (EU EnVIE 2008).

 3. Energieffektivisering er løsningen

  Ikke siden energikrisen på 70-tallet har enøk eller energieffektivisering i bygg hatt større aktualitet. Med strømpriser uten sidestykke i norsk sammenheng er alle tiltak som monner av betydning. VKEs medlemmer jobber med praktisk energieffektivisering gjennom tiltak på tekniske installasjoner, slik som byggautomatisering, behovsstyring, varmegjenvinning og varmepumper.

 4. Oppdatert veiledning for valg av luftfiltre

  Eurovent har utgitt fjerde utgave av veiledningen Eurovent 4/23 som skal gjøre det lettere å velge luftfiltre klassifisert etter filterstandarden EN ISO 16890. Den nye utgaven er oppdatert i tråd med WHOs retningslinjer for luftkvalitet i 2021 og oversatt til norsk.

 5. God ventilasjon reduserer smitte

  Vi oppholder oss i gjennomsnitt 90 prosent av tiden innendørs. I disse koronatider der vi i tillegg er mindre på farten, har denne prosentandelen trolig steget ytterligere. Det å oppholde seg innendørs skal være både trygt og sunt. Det er tross alt hovedhensikten med bygninger – de skal beskytte oss mot vær, vind og farer. Da er det helt essensielt at inneklimaet også er trygt.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: