Eurovent viktig for bransjens interesser

Eurovents nyvalgte styre flankert av administrasjonen. Foto: Eurovent

Jan-Erik Kleven i Camfil Norge AS ble gjenvalgt som styremedlem i Eurovent på generalforsamlingen i mai. – Det er viktig for bransjen at vi deltar med en dyktig representant for de norske leverandørene. Med Klevens kunnskap og bransjeerfaring har vi fortsatt en sterk stemme inn i Eurovents styre, sier Thor Lexow, adm.dir. i VKE.

VKE er Norges medlem i Eurovent, den europeiske klimabransjens organisasjon for produsenter og leverandører av komponenter til ventilasjon, kulde og varmepumper. Gjennom Eurovent holder VKE seg oppdatert og påvirker det som skjer innen rammebetingelser fra EU. Eurovent er en aktiv lobbyist i Brussel. VKE samarbeider også tett med de nordiske søsterorganisasjonene i Eurovent for å sikre at nordiske forhold blir hensyntatt.

Jan-Erik Kleven gjenvalgt
På årsmøtet i Eurovent ble Jan-Erik Kleven i Camfil Norge AS gjenvalgt som VKEs representant i Eurovents styre.

– Det er viktig for norske leverandører å bidra til å styre Eurovents arbeid for en bærekraftig og seriøs leverandørbransje. Jeg ser frem til en ny periode i styret i Eurovent og dette viktige internasjonale arbeidet, sier Jan-Erik Kleven, adm.dir. i Camfil Norge AS.

Eurovent-manifestet 2024 – 2029
Eurovent har publisert en visjon for HVACR-sektoren (varme-, ventilasjons-, klimaanleggs- og kjølesystemer) i Europa gjennom Eurovent-manifestet 2024 – 2029. Manifestet fremhever sektorens betydning for økonomisk vekst, sysselsetting, og bærekraft, og anbefalinger til politikere for å støtte en bærekraftig utvikling i Europa. De viktige bidrag fra HVACR-sektoren kan oppsummeres slik:

 • Økt livskvalitet
  Forbedrer inneklima, muliggjør kjøling av datasentre, sikrer global distribusjon av fersk mat og medisiner, og spiller en viktig rolle i klimatilpasning.

 • Reduksjon av klimagasser
  HVACR-teknologier er avgjørende for å redusere klimagassutslipp fra bygninger og industrielle prosesser. Sektoren jobber kontinuerlig med å forbedre energieffektivitet, holdbarhet, reparerbarhet og en sirkulær økonomi.

 • Økonomisk bidrag
  Over 350 produksjonssteder i Europa med årlig omsetning på over 30 milliarder euro. Sysselsetter over 150 000 personer.

 • Anbefalinger til utforming av næringspolitikk
  Opprettelse av et friksjonsfritt indre marked for bærekraftige produkter med harmonisering av regelverk for bærekraftige produkter (økodesign - ESPR) på tvers av Europa for å skape like vilkår.

 • Fokus på implementering av European Green Deal-politikk
  Realisere ambisjonene i European Green Deal til virkelighet. Gi juridisk sikkerhet og forutsigbarhet for industrien slik at de kan tilpasse seg og investere i grønne teknologier. Sikre harmonisert implementering av EU-direktiver for å unngå hindringer i enkeltmarkedet.

Dette er noen av tiltakene som er avgjørende for å støtte en bærekraftig fremtid og styrke den europeiske HVACR-industrien i perioden 2024 – 2029. Manifestet kan du laste ned her.

Eurovent vil fortsette arbeidet med å sikre deltakelse i relevant europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid, samarbeid innen forskning, samt å publisere anbefalinger og veiledninger til bransjen.

Flere nyheter

 1. Rammeavtale for juridiske tjenester

  VKE har inngått en rammeavtale for juridiske tjenester med Advokatfirmaet Grette AS. Medlemsbedrifter kan gjennom avtalen få advokatbistand til sterkt rabatterte priser på juridiske områder som ikke er dekket av NHO-medlemskapet.

 2. Opplæringskontorene beholder dagens rolle

  Opplæringskontorenes viktigste rolle er å sikre kvaliteten på yrkesopplæringen gjennom koordinering og støtte til både lærlinger og bedrifter. Nå har Kunnskapsdepartementet endelig fått ferdigstilt forskrift til opplæringsloven og etter mye trykk fra arbeidslivets parter har opplæringskontorene beholdt dagens rolle som navet i lærlingeløpet.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: