VKE

Innhold

Om preaksepterte ytelser for termisk inneklima

Inneklima, Lover og forskrifter

Publisert

Bildet er hentet fra VVSforum

I en artikkel på VVSforum uttaler VKE seg om Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KRD) beslutning om å fjerne preaksepterte ytelser for termisk inneklima.