VKE

Innhold

  • VKE
  • Artikler
  • Om preaksepterte ytelser for termisk inneklima

Om preaksepterte ytelser for termisk inneklima

Bildet er hentet fra VVSforum

I en artikkel på VVSforum uttaler VKE seg om Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KRD) beslutning om å fjerne preaksepterte ytelser for termisk inneklima.