VKE

Innhold

Avfallsfrie byggeplasser fra 2020

Nyhet, Klima og miljø

Publisert

Bli med på innsiktworkshop på Næringslivets hus 8. mai 2019 og hør om ambisjonene til byggherrene bak fellesinitiativet for avfallsfrie byggeplasser, og bidra med dine innspill til hvordan vi kan oppnå det.

Leverandørutviklingsprogrammet inviterer til innsiktworkshop 8. mai – Hvordan får vi avfallsfrie byggeplasser?

Dette er en oppfølger av leverandørkonferansen arrangert før påske der 11 store, offentlige byggherrer samarbeider. De har et langsiktig mål om avfallsfrie byggeplasser (inkludert industriproduksjon av utvalgte materialer). I 2022 vil de sette strenge krav til avfallsmengder i sine prosjekter. I mellomtiden vil de drive leverandørutvikling.

Å kjøpe mer materialer enn vi har behov for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt det, er en dårlig løsning både for lommeboken og miljøet.

Sammen med andre produsenter, entreprenører, arkitekter, rådgivere og leverandører av digitale løsninger ønsker vi dine innspill på hvor og hvorfor avfall oppstår, og tanker om hvordan en fremtidig avfallsfri byggeplass kan se ut.

Sted: Næringslivets hus, Majorstuen, Oslo.
Tid: 8. mai 2019 fra kl 09.00 til 16.00

Meld deg på her.

Flere nyheter

 1. Kulde, Energi, HMS

  Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

  Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

 2. Næringspolitikk, Medlemskap

  Nytt Digitalt veikart med klare anbefalinger til ledere i byggenæringen

  Rapporten Digitalt veikart 2.0 fra BNL er lansert. – Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, også må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 3. Tall og fakta, Medlemskap, Ventilasjon, Kulde, Energi

  Venter betydelig fall i klimamarkedet

  Det er først i 2021 at krisen ventes å ramme klimamarkedet, og fallet kan bli betydelig. Det ventes en nedgang på nesten 9 % neste år, viser VKEs markedsrapport og prognose for neste periode.

 4. F-gass, Kulde, Høring

  Høring om regelverk for fluorholdige klimagasser

  EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (F-gasser). Nå ønsker de innspill på dagens regelverk.

 5. Medlemskap

  Ny rabattavtale på Mercedes-Benz for VKE-medlemmer

  Fordelstorget har inngått ny avtale med Erik Arnesen AS som forhandler Mercedes-Benz.

 6. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.