VKE

Innhold

Avfallsfrie byggeplasser fra 2020

Nyhet, Klima og miljø

Publisert

Bli med på innsiktworkshop på Næringslivets hus 8. mai 2019 og hør om ambisjonene til byggherrene bak fellesinitiativet for avfallsfrie byggeplasser, og bidra med dine innspill til hvordan vi kan oppnå det.

Leverandørutviklingsprogrammet inviterer til innsiktworkshop 8. mai – Hvordan får vi avfallsfrie byggeplasser?

Dette er en oppfølger av leverandørkonferansen arrangert før påske der 11 store, offentlige byggherrer samarbeider. De har et langsiktig mål om avfallsfrie byggeplasser (inkludert industriproduksjon av utvalgte materialer). I 2022 vil de sette strenge krav til avfallsmengder i sine prosjekter. I mellomtiden vil de drive leverandørutvikling.

Å kjøpe mer materialer enn vi har behov for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt det, er en dårlig løsning både for lommeboken og miljøet.

Sammen med andre produsenter, entreprenører, arkitekter, rådgivere og leverandører av digitale løsninger ønsker vi dine innspill på hvor og hvorfor avfall oppstår, og tanker om hvordan en fremtidig avfallsfri byggeplass kan se ut.

Sted: Næringslivets hus, Majorstuen, Oslo.
Tid: 8. mai 2019 fra kl 09.00 til 16.00

Meld deg på her.

Flere nyheter

 1. Næringspolitikk, Ventilasjon, Energi

  Enova utsetter nok en gang endringer i støttetilbudet til boligeiere

  VKE skrev i mars et brev sammen med flere andre organisasjoner hvor vi ba klima- og miljøministeren om å doble støttesatsene for energitiltak i boliger ut 2020. I den siste tiltakspakken fra regjeringen har økningen av støttesatsene dessverre uteblitt.

 2. Tall og fakta

  Mørke skyer i horisonten for byggebransjen

  NHO lanserte 28. mai sin rapport "Økonomisk overblikk" for andre kvartal 2020. Rapporten viser tydelig de økonomiske konsekvensene som koronaviruset har ført med seg.

 3. F-gass, Kulde, Klima og miljø, Lover og forskrifter

  Beskytt din virksomhet – ikke kjøp ulovlige kuldemedier

  VKE har oversatt en brosjyre utgitt av AREA m.fl. for å øke bevisstheten rundt handel med ulovlige kuldemedier.

 4. Inneklima, Medlemskap, Ventilasjon

  Bjørn-Osvald Skandsen inn i VKEs styre

  Systemair har vært et aktivt medlem i VKE i en årrekke og på årsmøtet den 7. mai ble Bjørn-Osvald Skandsen, administrerende direktør i Systemair AS, valgt inn i VKE styre. Styret består av syv medlemmer og to vararepresentanter fra både entreprenører innen ventilasjon og kulde og fra leverandørsiden.

 5. F-gass, Kulde

  F-gass – stadige innskjerpelser

  Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å etterfylle med ny F-gass med GWP større enn 2 500 i forbindelse med service og vedlikehold av kjøleutstyr med større fyllinger. Samtidig strammes utfasingen av HFK til for hvert år som går.

 6. Kulde, Energi, Klima og miljø

  Varmepumpe gir stor effektiviseringsgevinst

  I en nylig publisert rapport fra NVE fremheves varmepumper som en nøkkelteknologi for å nå kravene i EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED). Direktivet har som mål å effektivisere energibruken med 32,5 prosent innen 2030.