VKE

Innhold

Utfordrer komfortligningen

Inneklima

Publisert

Nye veier til godt termisk inneklima – eller blindgater og gjengrodde stier? Norsk Innemiljøorganisasjon inviterer til fagmøte onsdag 23. januar 2019.

"Komfortligningen" har i mange tiår vært styrende for prosjektering av termisk inneklima: at statiske forhold, termisk balanse med omgivelsene, lav lufthastighet og liten strålingsasymmetri er det som gir godt inneklima!

Forskning har vist at dette er et forenklet bilde, og enkelte byggeprosjekter har valgt å utfordre gjengse kriterier for inneklima – ofte for å redusere investeringskostnader, energi- og effektbehov – og kanskje av hensyn til brukerne.

Årets første fagmøte i Norsk Innemiljørganisasjon gir et innblikk i hvilken teoretisk kunnskap vi har på feltet, og presenterer prosjekter der man går utenom gjengse løsninger – og hvorfor man mener at dette går bra. Vi ser fram til et fagmøte med høy temperatur på flere enn en måte!

Tid: Onsdag 23. januar 2019 kl. 15:45 – 19:00
Sted: Multiconsult, auditoriet, Nedre Skøyen vei 2 0276 Oslo
Programmet laster du ned her.

Fagmøtet koster kr. 100,- for medlemmer av Norsk Innemiljøorganisasjon og kr. 200,- for ikke medlemmer. Gratis for studenter og bedriftsmedlemmer.

Påmelding innen 21. januar 2019 kl 9:00 til: sverre.holos@sintef.no.