Åpenhetsloven – oppdatert veileder for valg av seriøse bedrifter

Publisert

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådde i kraft 1. juli 2022. Det er utarbeidet konkrete verktøy som VKEs medlemsbedrifter (som omfattes av åpenhetsloven) kan benytte i sine KS-systemer.

Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter. Dette er definert til virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  • salgsinntekt: 70 millioner kroner
  • balansesum: 35 millioner kroner
  • gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet.

Her kan du laste ned Rutine for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven.

BNLs veileder for valg av seriøse bedrifter med tilhøende maldokumenter er nå oppdatert iht. åpenhetsloven. Du finner disse dokumentene her.

Flere nyheter

  1. Seminar: Ombruk i VVS-bransjen

    Den grønne, sirkulære bølgen skyller over byggebransjen. I første bølgetopp ser vi krav til ombrukskartlegging skumme, men bakenfor følger en større bølge og omstilling av hele vår verdikjede. Velkommen til vårens viktigste seminar for VVS-bransjen!

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: