Arbeidsmiljø

Copyright: GK Norge AS.

Godt arbeidsmiljø fører til ansatte som trives på arbeidsplassen, og som dermed er mindre borte og yter mer. Det er opp til bedriftsledelsen å sørge for at alle trives på jobben, og å ivareta ansatte som blir sykemeldt. Om man blir sykemeldt har den ansatte også et ansvar for å samarbeide med arbeidsgiveren sin om å komme tilbake i jobb.

Under kan du lese mer om: Sykefravær, Inkluderende Arbeidsliv, Jobbing uten mobbing og Senior i arbeidslivet.

Sykefravær
Arbeidsgiveren har hovedansvaret for å følge opp ansatte som er sykemeldte. I samarbeid med den ansatte, sykemelder og NAV skal arbeidsgiver tilrettelegge for å få den sykemeldte tilbake i arbeid på en god måte. Arbeidsgiver har plikt til å følge opp den sykemeldte, ved å ta initiativ til dialogmøter og utarbeide en oppfølgingsplan som må godkjennes av arbeidstakeren. Arbeidstakeren har på sin side plikt til å samarbeide om å finne løsninger som hindrer unødvendig langt sykefravær.

Inkluderende Arbeidsliv
I en IA-bedrift har både arbeidsgiver og ansatte forpliktet seg til å samarbeide for å gjøre arbeidslivet mer inkluderende. IA-bedrifter jobber for å redusere og forebygge sykefravær, bedre arbeidsmiljøet og hindre utstøtning og frafall fra arbeidslivet. Dette krever at bedriften jobber systematisk med HMS-arbeid, og at sykemeldte arbeidere følges opp aktivt. Som IA-bedrift samarbeider man med NAV om å tilrettelegge arbeidsplassen på en god måte. Det er gratis å bli IA-bedrift. Man får også ulike rettigheter, som tilretteleggingstilskudd og honorar til bedriftshelsetjeneste. For å melde bedriften sin inn i IA-avtalen tar man kontakt med NAVs arbeidslivssenter i ditt fylke.

På nettsidene til NAV kan du lese mer om IA-ordningen, og melde din bedrift inn i avtalen.

Jobbing uten mobbing
Alle har krav på å slippe mobbing og trakassering i arbeidsdagen, og både ledere og ansatte har visse plikter for å ivareta et godt arbeidsmiljø. Myndighetene og partene i arbeidslivet har sammen utarbeidet en plan for å forebygge og håndtere mobbing på jobben, kalt "Jobbing uten Mobbing". Konflikter mellom ansatte er ofte komplekse og vanskelige, men med en god rutine for å forebygge og rydde opp i slike forhold står bedriften bedre rustet til å håndtere konfliktene som dukker opp.

Du kan lese mer om konfliktshåndtering og Jobbing uten Mobbing på Arbeidstilsynets nettsider.

Senior i arbeidslivet
Mange seniorer ønsker å fortsette i arbeidet, også etter at de har nådd vanlig pensjonsalder. Andre har behov for å få tilpassede arbeidsoppgaver når de blir eldre.

Du kan lese mer om rettighetene man har som senior i arbeidslivet på Arbeidstilsynets nettsider.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: