Sikkerhet

©Fotograf John Petter Reinertsen.

I bygge- og anleggsbransjen er det høyere risiko for skade enn i de fleste andre bransjer. Derfor må både arbeidsgivere og arbeidstakere ha ekstra fokus på sikkerhet, og passe på å holde seg innenfor de gjeldende lovene og forskriftene i Arbeidsmiljøloven.

Under kan du lese om elsikkerhet, bruken av personlig verneutstyr, regionale verneombud, og stoffkartotek. 

Elsikkerhet
Begrepet elsikkerhet dekker både personsikkerhet og anleggssikkerhet. Feil bruk av elektrisitet fører hvert år til mange personskader og en rekke branner. Fokus på elsikkerhet er derfor svært viktig i alle bedrifter som jobber med installasjon. Jobber man på eller nær elektriske anlegg er man pålagt å ha en årlig sikkerhetsopplæring. Det finnes også en rekke former for dokumentasjon som skal fylles ut for å vise at sikkerheten i et anlegg er opprettholdt.

Du kan lese mer om elsikkerhet og kravene til dokumentasjon her.

Personlig verneutstyr
I risikoutsatte yrker er det påkrevd å bruke personlig verneutstyr for å unngå skader. Det er arbeidsgiveren som har ansvar for at de ansatte bruker det påkrevde verneutstyret, og sikrer seg i henhold til forskriftene. Som arbeidsgiver må man også sørge for å gi de ansatte tilstrekkelig opplæring i bruken av verneutstyr.

Du kan lese mer om personlig verneutstyr og arbeidsgivers plikter på Arbeidstilsynets nettsider.

Regionale verneombud
For å følge opp at bedriftene i bygg- og anleggsbransjen følger arbeidsmiljøloven, er det opprettet egne regionale verneombud for denne sektoren. Verneombudene skal sjekke at forholdene innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bedriftene til en hver tid er gode nok. Alle arbeidsgivere innen bygge- og anleggssektoren må betale en årlig avgift til Fondet for regionale verneombud for å holde ordningen ved like.

Du kan lese mer om de regionale verneombudene her.

Stoffkartotek
På alle arbeidsplasser hvor man benytter helsefarlige kjemiske produkter er man pålagt å ha et stoffkartotek. Dette kartoteket inneholder informasjon om de ulike stoffene, hva de inneholder og hva man skal gjøre om noen utsettes for skade.

Her kan du lese mer om stoffkartotek. 

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: