VKE

Innhold

Strømskader og strømulykkeapper

HMS

Strømulykker kan gi umiddelbare skader, som brannsår og hjertestans, og senskader i form av muskel- og skjelettplager, psykiske lidelser og skader på nervesystemet. Det er derfor viktig at personer som har blitt utsatt for strøm får oppfølging av helsevesenet.

Etter en strømulykke skal alle oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart hvis de har:

  • hatt strømgjennomgang fra lavspenning gjennom hjerteregion/overkropp
  • hatt strømgjennomgang fra høyspenning
  • vært utsatt for lynnedslag
  • vært bevisstløs, omtåket eller uvel rett etter ulykken
  • brannskader
  • tegn på nerveskade (for eksempel lammelser, balanseproblem eller nummenhet)

Medisinsk hjelp er definert som fastlege, legevakt eller medisinsk nødtelefon/113.

Plakat
Last ned informasjonsplakat som kan henges opp på arbeidsbrakker, informasjonstavler osv. Print ut i A4 eller A3 etter behov

Brosjyre 
Trenger du noe å dele ut? Last ned brosjyren "Ta strøm på alvor". Print den ut, brett arket og del ut.

Last ned appene:
Last ned app for iphone her.

Last ned app for android her.

Du må melde fra om strømulykker til myndighetene

Arbeidsgiver plikter å melde inn alle elulykker på arbeidsplassen til myndighetene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) regner elulykker som ulykker hvor noen får skader som følge av strømgjennomgang eller lysbuer. DSB har et elektronisk skjema som må fylles ut og leveres inn når slike skader skjer, og alvorlige ulykker må også meldes inn over telefon.

Skademelding til NAV
Alvorlige arbeidsulykker skal også alltid meldes inn til arbeidstilsynet og politiet. I tillegg har arbeidsgiveren plikt til å sende skademelding til NAV. Du kan lese mer på arbeidstilsynets sider http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78506

Man bør også melde inn skaden til den skaddes forsikringsselskap, for å forenkle prosessen med en eventuell erstatningsutbetaling.

Meld fra - ring!
Strømulykker meldes på telefon til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ved det regionskontoret som dekker det området hvor ulykken har inntruffet. Arbeidstilsynet kan nås på telefonnummer 731 99 700

 

Viktige websider om strømskader:

www.dsb.no/stromskader

www.stami.no/stromskader

www.elogit.no/stromskader

www.energinorge.no/stromskader