Ytre miljø

Alle har krav på å jobbe under trygge forhold og i sikre omgivelser, og det er viktig at bedriften din holder seg innenfor gjeldende regelverk. Samtidig kan et fokus på det ytre arbeidsmiljøet være med å hindre unødvendige miljøutslipp og forurensing.

Under kan du lese mer om: EE-avfall, Asbest, Byggemiljø, og hvordan din bedrift kan bli Miljøfyrtårn.

EE-avfall 
EE-avfall er alle produkter som bruker eller leder strøm. Disse kan ikke kastes i vanlig søppel, men må håndteres på en egen måte. På byggeplasser er det som regel egne ordninger for hvordan EE-avfallet skal håndteres. Alle forhandlere av EE-produkter har plikt til å ta i mot samme type produkter som avfall, og håndtere dem på en forsvarlig måte. Importører og produsenter må også være medlem i et godkjent returselskap.

Du kan lese mer om EE-avfall på www.miljøstatus.no.

Asbest
Asbest ble tidligere brukt mye i byggematerialer. Stoffet er en fibergruppe som er kreftfremkallende når det opptrer i støvform. Yrkesgrupper som jobber med installasjoner og vedlikehold i eldre bygg har særlig risiko for asbestskade. Asbest finnes hovedsakelig i bygg satt opp før 1980. Ved mistanke om asbest må det iverksettes tiltak.

Du kan lese mer om asbest på www.arbeidstilsynet.no.

Byggemiljø
Har man et bevisst forhold til forurensing og miljøutslipp i arbeidet kan man spare miljøet mye. Ofte kan enkle grep i arbeidsdagen være med å redusere forurensing.

Du kan lese mer om byggemiljø, og finne gode tips for å få en mer miljøvennlig arbeidsplass på www.byggemiljo.no.

Miljøfyrtårn
Milljøfyrtårn-programmet er opprettet for å heve miljøstandarden i både offentlige og private virksomheter. For å bli en Miljøfyrtårnbedrift er det en rekke krav som må oppfylles.

Du kan lese mer om sertifiseringsordningen, og om hvordan din bedrift kan bli et Miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: