VKE

Innhold

Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier

  • 19. nov 2019
  • (Flere kurs, flere datoer)

NOVAP arrangerer prosjektlederkurs i brannfarlige kuldemedier. Lær deg det viktigste på éndagskurs i regi av Norsk Varmepumpeforening.

På kurset lærer du om risikovurdering av kuldeanlegg og kalkulasjon av fyllingsmengde i henhold til relevante standarder er nødvendig for å levere sikre kuldeanlegg med brannfarlig kuldemedium.

  • Om brannfarlige kuldemedier
  • Risikovurdering av kuldeanlegg
  • Fyllingsmengder for varmepumper og klimaanlegg
  • Fyllingsmengder for Plug-In
  • Fyllingsmengder for alle andre kuldeanlegg
  • Lover og forskrifter
  • Standarder

VKE er ikke ansvarlig for disse kursene og fraskriver seg ethvert ansvar for kvaliteten og gjennomføringen. Spørsmål knyttet til de enkelte kurs må rettes til kursarrangøren.