VKE

Innhold

Webinar om varme arbeider

  • 9. jun 2021Kl. 13:00–13:45

Onsdag 9. juni kl 13:00 holder VKE webinar om varme arbeider i samarbeid med Trainor. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

Varme arbeider er arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann.

Dette må du vite om sertifiseringsordningen for varme arbeider
Grunnleggende brann- og sikkerhetsfaglig kompetanse og bevissthet knyttet til varme arbeider er en forutsetning for å kunne gjennomføre varmt arbeid på en trygg måte. Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som utfører varmt arbeid, og verneombudet får opplæring i arbeidsmetoder, bruk av arbeidsutstyr og personlig verneutstyr. Det er etablert sertifiseringsordninger i varme arbeider for å ivareta kompetansekravet.

Alle som utøver varme arbeider må ha godkjent varme arbeider-sertifikat. På dette webinaret vil Rolf Kinck fra Trainor guide deg gjennom sertifiseringsordningen, hva som er nytt i sikkerhetsforskriften, krav til slokkeøvelse og hvorfor det nye e-læringskurset i varme arbeider setter en ny bransjestandard for digital opplæring.

Rolf er kunderådgiver i Trainor, og har tidligere jobbet flere år som kursinstruktør. Han har bakgrunn fra Sjøforsvaret hvor han blant annet jobbet som Instruktør ved sjøforsvaret Maskin og Elektroskole. Rolf har jobbet som godkjent instruktør i Varme arbeider i flere år.

Innhold

  • Hva er Varme arbeider og hvem gjelder ordningen for
  • Hva er nytt i Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider
  • Slokkeøvelse – krav og muligheter
  • Varme arbeider som e-læring
  • Spørsmål og svar

Webinaret varer i ca 30 minutter, og du kan stille spørsmål i chatvindu underveis. Rolf vil besvare innkommende spørsmål mot slutten av webinaret.

Spørsmål under webinaret vil bli besvart via webinarchatten.

Rabatt på kurs
VKE har inngått rammeavtale med Trainor Elsikkerhet AS. Det betyr at alle medlemsbedrifter av VKE får 20 % rabatt på klasseromskurs, webinar og e-læring fra Trainor. Avtalen sikrer også faste rater på bedriftsinterne kurs.